Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Energi

Sedimentologiske kontroller på klorittbelegg på reservoarsandsteiner: Cookformasjonen

Dette masterprosjektet er designet for Eivind Frorud som startet sitt masterprogram i geovitenskap, UiB, vårsemesteret 2023. Masterprosjektet er gitt av forskningsgruppen Geodynamikk og bassengstudier.

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
Sandsteinsreservoarer som ligger på større enn 2,5 km dyp mister porøsitet og permeabilitet ettersom de videre begraves på grunn av utfelling av kvartsement på kornoverflater. I enkelte sandsteiner er det imidlertid kornbelegg av kloritt, og disse beleggene hemmer kvartsementering og bevarer dermed reservoaregenskaper opp til 6 km dyp. Kloritt i reservoarer mineraliserer også raskt CO2, noe som kan bli viktig for permanent CO2-binding. Imidlertid er fordelingen av klorittbelegg i undergrunnen stort sett ukjent, og forståelse for hvordan man kan forutsi tilstedeværelse av porøsitetsbevarende klorittbelegg mangler.

I dette prosjektet vil kandidaten undersøke kornbeleggsegenskaper, herkomst og sedimentologi til Cookformasjonen i de sørøstlige delene av den norske Nordsjøen. Kandidaten vil ha tilgang til eksisterende petrografiske data, innhente nye petrografiske data og utføre sedimentær logging. Målene er å undersøke sedimentologien og petrografien til Cookformasjonen i den sørøstlige delen av nordre nordsjøen, undersøke om kvaliteten på kornstrøkene er annerledes her sammenlignet med den mer godt studerte Nordvestliste nordsjøen, og undersøke grunnleggende kontroller på klorittbelegg i sandsteinsreservoarer.

Forslag til emneplan i løpet av mastergraden (60 stp):
GEOV261
GEOV360
GEOV352
GEOV300
GEOV302
GEOV241
GEOV361

Eksterne data
Kjerne-, brønn-, seismikk- og petrografiske data fra prosjektpartnerne Equinor og AkerBP

Felt- lab og analyse
Kjernelogging ved kjernebutikkene Equinor, AkerBP og Oljedirektoratet
Sedimentologisk analyse av kjernedata
Petrografisk arbeid på tynne seksjoner
Arbeid på Scanning-Electron Microscope-laboratoriet