Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt: Ressurser

Vulkansk utvikling av den ultrasakte Knipovichryggen

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse
Senter for dyphavsforskning har de siste 20 årene jobbet med å øke vår forståelse av skorpedannelse og vulkanske prosesser langs ultrasakte sprederygger, spesielt i Arktiske områder. Aktiviteten knyttet til utforskning og kartlegging har økt de siste årene som følge av økende interesse rundt marine mineraler. Senteret har, sammen med Oljedirektoratet, gjennomført årlige tokt samlet inn store mengder akustiske data. Gjennom Oljedirektoratets egne tokt de siste årene, har det blitt samlet inn mengder med høyoppløselig sensordata ved hjelp av AUV. En ny studie (Stubseid et. al 2023) har brukt sedimenttykkelser fra sub-bottom profiler data og sedimentasjonshastigheter fra en rekke kjerner til å lage et alderskart over vulkanske bergarter langs Mohnsryggen. Dette har gitt en økt forståelse av vulkanisme i tid og rom langs ultrasakte sprederygger. 

Dette masterprosjektet vil benytte seg av samme metode og framgangsmåte, ved hjelp av tilsvarende data samlet inn langs Knipovichryggen. Arbeidet vil omfatte tolkning av sedimenttykkelser fra SBP data og studier av vulkanske terreng og morfologi fra høyoppløselig bathymetry, backcatter og sidesøkende sonar. Hovedmålet er å lage et alderskart over lavastrømmer langs Knipovichryggen, samt å undersøke hvor i riftdalen erupsjoner finner sted, hvilke type utbrudd som forekommer, og hvor store utbrudd som kan forventes. Dette vil gjøres basert på data som allerede er samlet inn, med mulighet for ekstra data fra Oljedirektoratet sitt planlagte tokt vår/sommer 2023. Etablering av sedimentasjonsrater vil gjøres ved hjelp av radiokarbon dateringer i sedimentkjerner. Fallkjerner er planlagt innsamlet på tokt sommer og høst 2023. 
De ulike programvarene og verktøy som trengs for å gjennomføre prosessering og tolkning av akustiske data er tilgjengelig via Senter for dyphavsforskning og hos Deep Ocean sine kontorer i Kronstadparken. Prosessering og tolkning av sedimentkjerner gjøres på instituttet, mens radiokarbon dateringer vil gjennomføres hos ekstern lab. Studiet vil gi en god innsikt i prosessering og tolkning av akustiske data, samt en brei forståelse av vulkanske prosesser langs sprederygger. I tillegg ønsker vi at studenten knytter kontakter med industrielle samarbeidspartnere. 

Felt-, lab og analysearbeid:

Prosjektet baserer seg på akustiske data samlet inn på ulike tokt og på selvstendig prosessering og tolkningsarbeid. Deltakelse på tokt i regi av Senter for dyphavsforskning høsten 2023 vil være mulig

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
- GEOV231 – Maringeologisk felt- og laboratoriekurs (10 etc)
- GEOV272 – Seismisk tolkning (10 etc)
- GEOV302 – Dataanalyse i geovitenskap (10etc) 
- GEOV316 – Praktiske ferdigheter i fjernmåling og romlig analyse (10 etc)
- GEOV252 – Feltkurs i geologisk kartlegging (10 etc)
- GEOV345 – Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet (5 etc)
- GEOV9xx – Dyphavstokt i arktiske farvann (5 etc)
Særskilte krav for opptak til prosjektet / Prerequisites

Krav for opptak: gjennomført og bestått GEOV103 og GEOV109 (eller tilsvarende)

Felt- lab- og analysearbeid
Prosjektet baserer seg på akustiske data samlet inn på ulike tokt og på selvstendig prosessering og tolkningsarbeid. Deltakelse på tokt i regi av Senter for dyphavsforskning høsten 2023 vil være mulig.