Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Åse Hestnes

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"The post-Caledonian tectono-thermal evolution of Western Norway"

Opponenter:

  1. Professor Ulrich Glasmacher, Institute of Earth Sciences, University of Heidelberg, Tyskland
  2. Doktor Dawn A. Kellett, Geological Survey of Canada

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Elco Luijendijk

Disputasleder

Professor Harald James Walderhaug

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.