Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Johanne Nesbø

Johanne Nesbø presenterer fredag 26. mai 2023 sitt masterprosjekt i geovitenskap

Hovedinnhold

KUNNGJØRING: Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap

26. mai får vi masterpresentasjon fra Johanne Nesbø som nylig har levert sin masteroppgave i geovitenskap.

Johanne vil presentere prosjektet:
Deglacial changes in western Atlantic sea surface temperatures and ice sheet variability"

Veiledere: 
Førsteamanuensis Kikki Kleiven, Direktøy, Bjerknessenteret for klimaforskning (hovedveileder)
Dr. Nil Irvali, Institutt for geovitenskap, UiB
 

Sensorkomite:
Dr. Wim Lekens, Geoprovider Norge
Dr. Victoria Taylor, Institutt for geovitenskap, UiB 
 

Dato for presentasjon: 26.05.2023 kl. 10:15, Kvart-Sitten, 3. etg Realfagbygget


Velkommen!