Hjem
Institutt for geovitenskap
Masterprosjekt - Energi, Ressurser

Diapirer og minibassenger i den sentrale Nordsjø

Hovedinnhold

Full prosjekttittel:
Diapirer og minibassenger i den norske sentrale Nordsjøen: tektonostratigrafisk modell for triassisk salttektonikk og dens bidrag til geolagring, geoenergi og hydrokarbonsystemer

Prosjektbeskrivelse
Saltektonikk er studiet av hvordan og hvorfor saltstrukturer utvikler seg og av de tredimensjonale formene som blir resultatet av prosessen. Egenskapene til salt (begrepet "salt" refererer til bergarter som hovedsakelig består av evaporittmineraler, spesielt halitt) har lenge blitt utnyttet i søket etter hydrokarboner, med dets grunnleggende egenskaper som påvirker alle viktige petroleumselementer. Disse egenskapene er også viktige for energiomstillingsteknologier som CO2-lagring. Den sentrale nordsjøen (CNS) har vært en hydrokarbonprovins i verdensklasse i flere tiår, hvor strømmen av den saltrike Zechstein Supergroup (ZSG) har bidratt til akkumulering av betydelige hydrokarbonreserver. Likevel førte utfordringer knyttet til analysen av dypt begravde geologiske systemer til at trias-minibassenger og relatert salttektonikk i norsk sentralnervesystem har blitt underutforsket. Bedre forståelse av trias salttektonisk rammeverk er nøkkelen for å redusere usikkerhet i evaluering av dype spill, geoenergi og geolagringsmuligheter i området, spesielt relevant med ny CCUS letelisens tildelt i NCNS.

Dette prosjektet vil være en del av et nytt forskningsrådsfinansiert prosjekt, ZechTec, som tar sikte på å forbedre undergrunnsforståelsen av salttektoniske systemer i den sentrale nordsjøen (CNS). Dette masterprosjektet vil bruke 3D-seismikk og brønnloggdatatolkninger for å undersøke mekanismene som utløser trias-saltbevegelse og kontrollerer utviklingen av diapirer og minibassenger. Resultatene av tolkning under overflaten vil bli brukt til å konstruere en tektonostratigrafisk modell for salttektonikk (diapirer og minibassenger) og til å evaluere dens rolle på distribusjonen og stilen til reservoarer, forsegling og feller for geolagring, geoenergi og prospektivitet for hydrokarboner.

Interesserte geologi- eller geofysiske studenter kan kontakte veilederne for mer diskusjon og finjustering av prosjektet basert på deres spesifikke interesser.

Foreslått emneplan (60 studiepoeng)
GEOV300 (5 ETCS): Utvalgte emner i geovitenskap
GEOV361 (10 ETCS): Sekvensstratigrafi og Source-to-Sink
GEOV364 (5 ETCS): Avansert bassenganalyse
SDG207 (10 ETCS): Energiomstilling
GEOV302 (10 ETCS): Dataanalyse i geovitenskap
GEOV375 (10 ETCS): Avansert anvendt seismisk analyse
GEOV352 (5 ETCS): Feltkurs i reservoargeologi
GEOV362 (5 ETCS): Integrert feltkurs i tektonikk og sedimentologi

Forkunnskapskrav
Bachelor i geovitenskap med kurs tolkning av undergrunnsdata (f.eks. GEOV261).

Eksterne data
Data er tilgjengelig på UiB/GEO

Arbeid
Dataanalyser på datalab/Grotten tolkningslab