Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Saskia Tschache

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Quantitative seismic interpretation in thin-bedded geology using full-wavefield elastic modelling"

Opponenter:

  1. Professor Alexei Stovas, NTNU Trondheim
  2. Dr. Helene Hafslund Veire, Aker BP

Leder av komiteen

Professor Tor Arne Johansen

Disputasleder

Professor Rolf Mjelde

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.