Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Hannah Elizabeth Petrie

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"An integrated geological characterization of marine ground conditions in the North Sea"

Opponenter:

  1. Professor Katrine Juul Andresen, Aarhus University
  2. Professor Sara Benetti , Ulster University

Leder av komiteen

Professor Ulysses Ninnemann

Disputasleder

Professor Atle Rotevatn

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.