Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Martin Kjenes

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Lithological controls on architecture and development of igneous intrusions in sedimentary basins."

Opponenter:

  1. Professor Janine Kavanagh, University of Liverpool
  2. Førsteamanuensis Henrik Hovland Svensen, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal 

Disputasleder

Professor Harald James Walderhaug

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.