Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Jhon Meyer Muñoz-Barrera

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Tectono-stratigraphic model for high-displacement crustal normal faults on continental rifts"

Opponenter:

  1. Professor Gianreto Manatschal , Université de Strasbourg
  2. Professor Gwenn Peron, NTNU

Leder av komiteen

Professor Harald Walderhaug

Disputasleder

Professor Ritske Huismans

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.