Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Petra Hribovšek

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Ecology and genomic diversity of iron-oxidizing bacteria at Arctic deep-sea hydrothermal vents: Lessons from genome-resolved metagenomics and microscopy"

Opponenter:

  1. Professor Clara Chan, University of Delaware
  2. Forsker Alexander Tøsdal Tveit, UiT Norges arktiske universitet

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Desiree Lisette Roerdink

Disputasleder

Professor Atle Rotevatn

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.