Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputasdato

Disputas : Apolline Maria Samin

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Investigating Cu isotope ratios as a tracer for subseafloor processes in submarine hydrothermal systems"

Opponenter:

  1. Professor Ronald Schönberg, Department of Geosciences, University of Tübingen, Tyskland
  2. Professor Esther Schwarzenbach, Department of Geosciences, University of Fribourg, Sveits

Leder av komiteen

Professor Sabina Strmic Palinkas

Disputasleder

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.