Hjem
Institutt for geovitenskap

Publikasjoner

Instituttets pulikasjonsregister

Hovedinnhold

Rapporter pr år for alle forskere som er tilknyttet institutt for geovitenskap:Ved å gå inn på den enkelte forskers side i Ansattkatalogen, finner man publikasjoner denne har registrert i CRIStin. Cristin (current research information system in Norway) et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon. Man kan også gå rett inn i CRIStin og søke. 

GEOVITEN har en presentasjon av nye publikasjoner her.

Her finner du en samling av publikasjoner fra Geo fra databasen Cristin. Vi har delt oversikten inn i:

  • Tidsskriftartikler
  • Bøker
  • Presentasjoner (ved konferanser o.l.)
  • Rapporter
  • Mediebidrag
  • PhD avhandlinger
  • Masteroppgaver
  • Annet

Tidsskriftartikler

2023 Publikasjoner hittil i år

Rapporter pr år for alle forskere som er tilknyttet institutt for geovitenskap:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Du kan søke i Cristin på enkelt forskere her

Bøker

Presentasjoner

2023 (hittil i år) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

Rapporter

Mediebidrag

PhD avhandlinger

Du finner oversikt over kandidater som har disputert her.

Du kan også søke i Bora etter avhandlingene her.

Masteroppgaver