Hjem
Institutt for geovitenskap

Publikasjoner

Instituttets pulikasjonsregister

Hovedinnhold

Rapporter pr år for alle forskere som er tilknyttet institutt for geovitenskap:Ved å gå inn på den enkelte forskers side i Ansattkatalogen, finner man publikasjoner denne har registrert i CRIStin. Cristin (current research information system in Norway) et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon. Man kan også gå rett inn i CRIStin og søke. 

GEOVITEN har en presentasjon av nye publikasjoner her.

Her finner du en samling av publikasjoner fra Geo fra databasen Cristin. Vi har delt oversikten inn i:

 • Tidsskriftartikler
 • Bøker
 • Presentasjoner (ved konferanser o.l.)
 • Rapporter
 • Mediebidrag
 • PhD avhandlinger
 • Masteroppgaver
 • Annet

Tidsskriftartikler

2019 Publikasjoner hittil i år

Rapporter pr år for alle forskere som er tilknyttet institutt for geovitenskap:

 2018 2017 2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Du kan søke i Cristin på enkelt forskere her

Presentasjoner

2015

Foredrag i Selskapet til vitenskapenes fremme, Bergen, 11.11.15:
Nesje, A. (2015): "Geologi og landskap på Vestlandet med vekt på området rundt Hardangerjøkulen”

Atle Nesje 12.11.15 Senioruniversitet, "Geologi og landskap på Vestlandet", som tar for seg dannelsen av ulike landskapstrekk på Vestlandet, fjorder og daler, Hardangerjøkulens utvikling fra slutten av siste istid og frem til i dagLitteraturhuset

Helga Kleiven 3.11.15 Senioruniversitet i Laksevåg: "På jakt etter Eirik den Raudes badevannstemperatur" Klima i eit historisk perspektiv. Ein rekonstruksjon av klima over periodar som er historiske.

Nisancioglu, Kerim Hestnes.
Internationalization of higher education - experiences from the SiU partnership between UiB, UMass Amherst, and MUN. Prosjektseminar for Nordområdeprogrammet og Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika; 2015-03-11 - 2015-03-12

Nisancioglu, Kerim Hestnes.
What happens to ice in the Arctic?. Geilo Ice Music Festival; 2015-02-05 - 2015-02-08

Nisancioglu, Kerim Hestnes; Dokken, Trond Martin.
The Fennoscandian ice sheet as a trigger for Dansgaard-Oeschger cycles. Arctic Science Summit Week; 2015-04-27 - 2015-04-27

Nisancioglu, Kerim Hestnes; Born, Andreas.
Destabilization of the Greenland Ice Sheet during the Last Interglacial. Arctic Science Summit Week; 2015-04-28 - 2015-04-28

Åkesson, Henning; Nisancioglu, Kerim Hestnes; Giesen, Rianne H.; Morlighem, Mathieu.
Modelling mass balance and dynamics of Hardangerjøkulen Ice Cap, Southern Norway. Arctic Science Summit Week; 2015-04-29 - 2015-04-29

Nisancioglu, Kerim Hestnes.
What causes Dansgaard- Oeschger (and H) events?. Seminar at AORI; 2015-04-30 - 2015-04-30

Jan Mangerud: "Collapse of the marine-based Hardangerfjorden and Sognefjorden outlet glaciers from the Scandinavian Ice Sheet during the Early Holocene"
ved Ice and Climate Center, Niels Bohr Institute, Københavns Univ. 30.4.15


Kikki Kleiven, Nil Irvali, Yair Rosenthal og Ulysses Ninnemann: Nordic Seas Overflows and Climate Variability Trough the Holocene. Invited keynote speaker on the Gordon Research Conference on Polar marine Science, in Renaissance Tuscany II Ciocco, Lucca (Barga), Italia, 15-20.03.2015

Kikki Kleiven, Nil Irvali, Yair Rosenthal og Ulysses Ninnemann: Multiproxy evidence for Climate and North Atlantic Deep Water variability spanning the last two millennia. Ocean Outlook konferansen. Arrangør: BMFS. VilVite senteret. 19-20.03.2015

 Kikki Kleiven og Ulysses Ninnemann: Climate and Antartic Intermediate Water Covariations on Centennial-Millennial Timescales during MIS 3—Constraining the Role of the “Oceanic Tunnel” in Abrupt Climate Change MIS3/Southern Ocean workshop, BCCR, UIB, Bergen. 2-3.02.2015

Kleiven, Helga Kleiven:

 • Brems norsk oljeutvinning av hensyn til klima. Innleder på Klimakonferansen ”Broen til framtiden”. Folkets hus, Oslo 13.03.2015
 • "blå næring - grønt skifte". Bergens Rederiforening 12.3.15 og bilde her.
 • Hva skjer med kloden og klimaet? Innleder på Marinade 2015. Maritime Forum Bergen nettverkssamling, Grand Selskapslokaler, Bergen. 11.03.2015
 • Global klimautvikling. Inviter gjesteforedrag hos Rambøll gruppen, Trygg huset, Fyllingsdalen 10.03.2015.
 • Hva skjer med klimaet og kloden? Innleder på Klima og Miljø konferansen ”Grønt Sjukehus” arrangert av spesialhelsetjenesten. Atlantic Hotell, Stavanger. 05.03.2015
 • Klimastatus og forskningsmetoder, Innleder til Klimadag på Skeisvang Videregående Skole. Edda kino. Haugesund 03.03.2015
 • Oppdatering frå klimavitenskapen. Foredrag på Klimapartner Hordaland seminar. BIR Bergen. 12.02.2015
 • Global klimautvikling. Inviter gjesteforedrag hos Multiconsult, Nesttun. 06.02.2015
 • Klimautviklingen globalt og nasjonalt. Innleder på Operalunch for Næringslivet i Kristiansund. Shell AS, Kristiansund. 29.01.2015
 • Status for klimaforskningen. Gjesteforelesning for journaliststudiet ved HiOA. Oslo. 26.01.2015
 • Generasjon Grønn klimakurs. Miljødirektoratet, Oslo. 26-28.01.2015
 • Klimaforskning- hva tåler planeten? (betydningen av karbonbudsjettet). Foredrag på Helgeseminar for Framtiden i våre hender Bergen. Det grønne loftet Bryggen, Bergen 25.01.2015
 • På jakt etter Eirik den raudes badevannstemperatur. Mandagsforedrag Bryggens Museum 19.01.2015
 • Klimautvikling. Foredragsholder på Møte i Fylkesberedskapsrådet for Hordaland. Solstrand 15.01.2015
 • Kikki Kleiven i Bålsamtale i Tøyenparken med Tine Sundtoft, Lars Haltbrekken og Per Bergerud.  Åpning av Friluftslivets år, Oslo. 13.01.2015
 •  

Atle Nesje:

 • Tirsdag 24. mars 2015: "Klimaendringar i fortid, notid og framtid - årsaker og effekter". Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Trondheim.
 • Onsdag 25. mars 2015: “Kva skjer med breane våre?”. Senioruniversitetet U3A i Bergen.

Friederike U. Bauer: 18.3.15 "Low-temperature thermochronology to unlock the long-term landscape evolution of the Rwenzori Mountains, Uganda and Eastern Congo". Gesellschaft für Geographie und Geologie Bochum e.V., Bochum, Germany

 18.2 Henning Åkesson og Mari Fjalstad Jensen: Møt en klimaforkser, VilVite

"Siste istids avsmelting på Vestlandet som analog for kommende situasjon på Grønland" i foreningen "Y's men", Nesttun, 18.2.2015, Jan Mangerud

 

Mangerud, J., Lohne, Ø., Birks, H. 2014: Precise and accurate C-14 ages for the Younger Dryas from the type area in southern Scandinavia. Geological Society of America Annual Meeting. Vancouver 19-22 Oct.

Mangerud, J., Hughes, A.L.C., Gyllencreutz, R., Svendsen, J.I., Lohne, Ø.S. 2014: The last Eurasian Ice Sheet: a chronological database and time-slice reconstruction. Geological Society of America Annual Meeting. Vancouver 19-22 Oct.

Svendsen, J.I., Mangerud, J., Briner, J., Young, N. 2014: Early Break-up (~20 ka) of the Norwegian Channel Ice Stream of the Scandinavian Ice Sheet during the Last Glacial Maximum. Abstract 6760, American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, San Franscisco 15-19 Dec. 2014.

Hughes, A.L.C., Mangerud, J., Gyllencreutz, R., Svendsen, J.I., Lohne, Ø.S. 2014: Evolution of the Eurasian Ice Sheets during the Last Deglaciation (25-10 kyr). Abstract 15282, American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, San Franscisco 15-19 Dec. 2014.

Mangerud, J., Svendsen, J.I., Briner, J.P., Lohne, Ø.S. & Young, N.E.. 2015: Dating the Lysefjorden moraines described by Esmark (1824) and Bjørn Andersen (1954). 31st  Norwegian Geological Winter Meeting. Stavanger 12-14 January 2015. P. 62 in Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway, No. 1, 2015.

Svendsen, J.I., Mangerud, J., Briner, J., Young, N. 2015: Early Break-up (~20 ka) of the Norwegian Channel Ice Stream of the Scandinavian Ice Sheet during the Last Glacial Maximum. 31st  Norwegian Geological Winter Meeting. Stavanger 12-14 January 2015. P. 97 in Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway, No. 1, 2015.

Jan Mangerud: Siste istids avsmelting på Vestlandet som analog for kommende situasjon på Grønland. Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten 25ås-jubileum. Oslo, 16-1-2015.

Atle Nesje: "Funn av gamle reinsdyrgevir frå smeltande isfonner og brear på Vestlandet - Illustrasjon og klimaendringane som går føre seg i dag", Foredrag på 25-årsjubileum for Stigtinga Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, Det norske Vitenskapsakademi, Oslo 16.1.15

Atle Nesje: "Vær- og klimaendringar på Vestlandet - moglege konsekvensar for (fjell)naturen", Bergen og Hordaland turlag 15.1.15

 

2014

Konferansebidrag og faglige rapporter fra Cristin 2014

Eystein Jansen,
«Klimautfordringene: Hvordan kan de bli og hva kan vi gjøre?» Folkeuniversitet, Konsertpaleet 5.11.14 kl 11.00

Atle Nesje, "Klimautvikling og brevariasjoner i Norge etter siste istid", Foredrag på høstmøtet til Norsk Kartmuseums Venneforening/Kartverket, Hønefoss 29.10.14

Helga Kleiven, Hvordan endres klimaet? Konferansen Klima og menneskerettigheter. Grand Selskapslokale, Bergen 25.9.14

Helga Kleiven, Med kunnskap og begeistring skal framtida vinnast; Eirik den Raudes badetemperatur på 1400-talet, kvifor er det spanande? Sunnhordalandskonferansen, Stord Konferansesenter, 18.9.14

Atle Nesje, Geologisk vandring med tema "Hvordan ble Rondane så vakre" under Fossedagene i Sollia i Atnadalen 5.9.14

Atle Nesje; Geologisk vandring med tema: "Hvordan ble Rondane så vakre" under Fossedagene 2014 i Sollia i Atndalen (ca 80 deltakere)

Kikki Kleiven: Climate change and governance challenges. Bergen Summer Research School, Universitetet i Bergen 23.07.2014

Kikki Kleiven: Climate Change vulnerability and resilience. Bergen Summer Research School, Universitetet i Bergen. 01.07.2014
 
Kikki Kleiven; Menneskeskapte klimaendringer og løsninger. AUFs sommerleir på Gulsrud leirested. 11.07.2014

Reinardy, B., Hjelstuen, B.O., Sejrup, H.P., Stoddart, D., Rønnevik, H., 2014. 3D seismic interpretations of the Pliocene-Pleistocene stratigraphy and tunnel valleys of the North Sea Plateau-Fladen area, northern North Sea. EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28. april-02. May 2014.

Jan Mangerud, Two exceptional Younger Dryas glacial advances, "Younger Dryas workshop", Inst. for geovitenskap, UiB 4-6-2014

Jan Mangerud, 1. Precise dating of a Younger Dryas cirque moraine. 2. The Younger Dryas glacier along Hardangerfjorden. 2-6-2014 i Rosendal (for studenter fra Univ. i Oslo)

Morén, B.,  Sejrup, H.P.,  Hjelstuen, B.O., Haflidason, H., Schäuble, C., Borge, M., 2014. Disintegration of a marine-based ice stream - evidence from the Norwegian Channel, north-eastern North Sea. EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28. April-02. May 2014. (Talk)

Bellwald, B., Hjelstuen, B.O., Sejrup, H.P., Haflidason, H., 2014. Post-glacial sediment instabilities in Hardangerfjorden,Western Norway. EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 28. April-02. May 2014. (Poster)

Kerim Hestnes Nisancioglu, "Dynamics of the Last Deglaciation", talk given at the seminar "It’s all in the detail: a tribute to Hilary Birks and her contributions to palaeoecology", Friday, 25th of April, 2014.

Kleiven, Kikki (2014): På jakt etter Eirik den Raude’s badevannstemperatur. Alumnusdagene 2014, Universitetet i Bergen, 15 April 2014.

Klimastatus 2014 Gjesteforelesning på masterkurs om Climate Change Governance ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB. 4 april 2014.http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/05/01/Klima/kritikk-uten-fundament

Jan Mangerud har holdt Goldsmidtforelesningen på NGU, Trondheim 8 april 2014: "When did Humas first cros the Artic Circle - and were they Neanderthals or Modern Humas?"

Atle Nesje, "Nyleg breutvikling i Norge og observerte endringar dei siste 100 åra", Populærvitenskapeleg foredrag på folkemøte i regi av Møre og Romsdal fylkeskommuni i Kristiansund 18.3.2014

Atle Nesje, "Klimaendrinar i fortid, notid og framtid - Klimasituasjonen globalt, nasjonalt og lokalt", Klimaseminar for naturfaglærarar, Norsk Bremuseum, Fjærland 13.3.14

Nisancioglu, Kerim Hestnes. Klima, is og havnivå. Faglig-pedagogisk dag; 2014-02-07 - 2014-02-07

Kleiven, Helga Flesche (2014): Hvordan formidle forskningsresultat til et bredere publikum? Strategisamling, Klinisk Institutt UiB, 6 February 2014.

Kleiven, Helga Flesche (2014): Havets rolle i naturlig klimavariabilitet, hva skal til for at Golfstrømmen stopper? Klimauke på Bergen Private Gymnas, 22 January 2014.

Kleiven, Helga Flesche (2014): 2 grader C klima og miljøstatus, Lunchseminar hos Asplan Viak AS, 29 January 2014.

Kleiven, Helga Flesche (2014): Klimaforskningens status. Gjesteforedrag for journaliststudenter på HiOA, 27 January 2014.

Kleiven, Helga Flesche (2014): Siste nytt fra klima-forskningen, Generasjon Grønn klimakurs, 8 January 2014.

Soltvedt, Natalie, Kleiven, Helga Flesche, Irvali, Nil and Ninnemann, Ulysses S. (2014): Ocean Drilling Program (ODP) Site 1233, SE Pacific Ocean: paleoclimatic reconstructions over Antarctic warming event 1. Nordic Geological Winter meeting, Lund, Sweden, 8 January 2014.

Kleiven, Helga Flesche (2014): Klimaforskning – hva tåler planeten? Klimakonferansen 2014, 27 February 2014, Litteraturhuset, Oslo

Kleiven, Helga Flesche (2014): Om golfstrømmen. Telepensjonistenes medlemsmøte, 11 March 2014, Tabernaklet, Bergen

Kleiven, Helga Flesche (2014): På jakt etter Eirik den Raude’s badevannstemperatur, 14 March 2014, Christian Michelsens Research, Bergen.

Nesje, Atle (2014): Nyleg breutvikling i Norge og observerte endringar dei siste 100 åra, Møre og Romsdal fylkeskommune i Kristiansund, 18 March 2014.

Nesje, Atle (2014): Klimaendringar i fortid, notid og framtid - Klimasituasjonen globalt, nasjonalt og lokalt, Klimaseminar for naturfaglærarar, Norsk Bremuseum, Fjærland, 13 March 2014.

Atle Rotevatn, Kampen of Lofoten - et geologisk perspektiv, 22.1.2014, Senioruniversitet, Bergen

2013

Bakke, J. Bobler i is. Stand på forskningstorget under Forskningsdagene i Bergen. 2013-09-20-21


Bakke, J. Folgefonna - past, present and future. Seminar - Norsk Geofysiskforening, Juklafjord; 2013-06-09.

Rapporter

2018

2017

2016

2015

2014

Hjelstuen, B.O., Becker, L.W.M., Denny, A., Steinsland, A., 2014. Marine Geological Cruise Report from the Mid-Norwegian Margin. Report No. 100-05/14, Department of Earth Science, University of Bergen, Bergen, Norway, 14 pp.

Hjelstuen, B.O., 2014. Barents Sea peripheral area. NAGTEC project Digital Atlas, 8 pp.

Hjelstuen, B.O., 2014. Norwegian-Barents Sea-Svalbard margin tectonostratigraphy. NAGTEC project Digital Atlas, 20 pp.

Mediebidrag

PhD avhandlinger

Du finner oversikt over kandidater som har disputert her.

Du kan også søke i Bora etter avhandlingene her.

Masteroppgaver

Annet

 

Her finner du artikler som personer tilknyttet Institutt for geovitenskap har publisert i utenlandske og norske tidsskrift