Hjem
Institutt for geovitenskap

Visuell og allsidig geolog

Professor Haakon Fossen tegner egne skisser i felt og mener det er viktig for studentene å gjøre læringsprosessen visuell.

Hovedinnhold

Haakon Fossen, ved Institutt for geovitenskap og Bergen Museum, er en allsidig og dyktig forsker. Hans naturskisser viser at han også har kunstneriske evner.

Den første geoviterpris  

Fossen mottok tidligere i år den første nordiske geoviterprisen, i Reykjavik, for å ha: "...bidratt betydelig til vitenskapen, fra grunnforskning til anvendbar forskning, fra mikroskopisk skala til platetektonikk, og fra evolusjonen av riftbassenger til dannelsen og nedbrytingen av fjellkjeder."

Dyktig formidler  

Han er også kjent som en særdeles dyktig formidler, og han ønsker å bidra til at alle kan få en positiv opplevelse av naturen generelt og  geologien spesielt. Med skisseblokk tar han seg ut i naturen klar til å la seg forbløffe av hva naturen kan tilby.

Visualisering er viktig!

Fossen er opptatt av visualisering som pedagogisk virkemiddel.             

- Jeg har lært meg viktigheten av å tegne gode skisser i felt. Dette er også noe vi stresser på feltkursene. Vi registrerer så mye vi ellers ville gått glipp av, dessuten er det gøy å ta seg tid til å lage grundige skisser, poengterer han.

Med naturen som læremester 

Nylig hjemkommet fra feltkurs på Colorado-platået i USA understreker han at kontorer og auditorier aldri kan erstatte ”the real thing”, naturen. Han har vært en pådriver for at en gruppe bergensstudenter hver vår reiser til Coloradoplatået i USA for å gjøre feltarbeid (GEO 04/2011).

- Det er viktig at vi hele tiden veksler mellom feltarbeid og kontorarbeid. Jeg lærer alltid noe nytt når jeg reiser ut i felt, det er det ikke bare studentene som gjør. Å lære av naturen og av bergartene, det er halve poenget med å være geolog, framholder han.

Les mer om Haakon Fossen og hans forskning i portrettintervju i geoforskning.no