Hjem
Institutt for geovitenskap

Studenter vil lære feltskissering

GEO-studenter arrangerer kveldskurs for å bli flinkere til å tegne feltskisser!

Hovedinnhold

Geologi er i utgangspunktet et feltbasert fagområde, og det å lage skisser er den beste måten å observere på i felt.

Sammen med professor John-Inge Svendsen har Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap og Bergen Museum, undervist på kurset.

Her forteller  han om dette initiativet, og hvorfor feltskissering er så viktig:

- Det skjerper sansene og det tvinger oss til å ta stilling til viktige relasjoner mens en er på lokaliteten og har mulighet til å studere denne inngående. Men praktisk talt ingen universiteter, i Norge eller i utlandet, tilbyr et slikt kurs.

Stort behov

I Bergen har studentene tatt saken i egne hender. På eget initiativ har studenter ved Institutt for geovitenskap, gjennom Fagutvalget (ved Ingeborg Aarsland), nemlig arrangert et lite skisseringskurs. Over 100 (!) studenter meldte straks sin interesse via Facebook, og så langt er det arrangert to kveldskurs, med Haakon Fossen og Jon Inge Svendsen som kursledere. De fikk heller ingen innføring i skissetegning i løpet av sin utdanning, og føler seg nok ikke som tunge eksperter på området. Men, som de uttrykker det, “Med et slikt initiativ og en slik interesse fra studentene er det vanskelig å si nei”. Og en del erfaring tilegner en seg naturlig nok gjennom flere tiår med feltbasert forskning.

Lærte av hverandre

Filosofien rundt kurset var å først dele noen grunnleggende prinsipper, og så bruke mesteparten av tiden på et par utvalgte feltbilder. Betingelsen for at et slikt kurs skal bli vellykket er at deltakerne er villig til å dele sine skisser, og ved hjelp av en svært anvendelig prosjektor i en nyoppusset PalStrat-sal var det en enkel sak å få skisser raskt opp på skjermen. Felles diskusjon av konkrete eksempler som alle kunne relatere til var en fremgangsmåte som fungerte godt.

- Så blir det opp til studentene selv å videreutvikle det de har lært av dette lille kurset. ”Lag minst en skisse hver dag i et par uker, så blir dere nok flinkere enn jeg” sa Fossen. Øving gjør mester, og håpet er at et lite kurs som dette kan sette i gang en prosess eller to hos deltakerne, avslutter Fossen.