Hjem
Institutt for geovitenskap

Mest fornøyd med forskningsformidlingen

Da Bjerknessenteret ble etablert for ti år siden var det svært få som kjente til klimaforskning.

Hovedinnhold

Klimautfordringene er en av verdens viktigste utfordringer. Derfor har, ifølge leder for Bjerknessenteret og professor ved Institutt for geovitenskap, Eystein Jansen, formidling av  av forskningsresultater vært en helt sentral satsing. Og også noe av det han i ettertid er  mest fornøyd med.

Hovedmålsettingen for senteret er å studere hvordan klimasystemet fungerer og å forstå fortidens, nåtidens og fremtidens klimaendringer

- Vi kan ikke drive et klimasenter med god samvittighet om ikke resultatene når ut til og blir brukt av beslutningstakerne og allmennheten, fremholder Jansen i intervju med geoforskning.no. Verken politikerne eller media hadde hørt noe særlig om oss. Derfor utviklet vi raskt en mediestrategi og ansatte en journalist for å jobbe med formidling på fulltid.

Se hele intervjuet med Jansen om viktigheten av god forskningsformidling i geoforskning.no