Hjem
Institutt for geovitenskap

Vellykket seminar på Geilo

GEOs feltgruppe er helt vital for instituttets forskningsaktivitet til lands og til havs.

Hovedinnhold

 

 

Gruppen er inne i en omstillingsfase med lederskifte og flere nye medarbeidere tilsatt, eller på vei inn.

Ingeniørene i gruppen gjør en stor og viktig jobb for at forskerne våre skal få gjennomført sine forskningstokt og prosjekter, både teknisk og praktisk.

Dette ansvaret krever godt samarbeid og god organisering. Noe man ønsker å utvikle videre. Dette var noe av noe av bakgrunnen for gruppens seminar på Geilo, 26-27 september

Ett viktig ansvarsområde for gruppen er drift og vedlikehold av stasjonene i Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN). En helt ny stasjon er nylig satt opp i Skarslia i Ål kommune. Planlegging og etablering av denne, teknisk og lokasjonsmessig, var et av temaene på seminaret.

Overingeniør Ole Meyer orienterte om etableringen og de valg som ble gjort underveis i planleggingen og oppsettet av stasjonen. Dette ble fulgt opp av en meget interessant ekskursjon ut til Skarslia stasjonen, i et fantastisk høstvær og nydelig natur.

Her fikk seminardeltakerne bl.a. krype ned i innstallasjonen og med selvsyn se apparatur og teknisk opplegg. Veldig imponerende og gjennomtenkt oppsett!

Seminarprogrammet inkluderte forøvrig orientering fra instituttleder Gunn Mangerud om «omgivelsenes krav» og de ressursmessige og strategiske rammevilkårene for instituttets forskningsvirksomhet og drift.

Senior rådgiver Tone Bergan foreleste om erfaringer og forutsetninger for å bygge gode team og samarbeidsrelasjoner.

Professor Rolf Mjelde holdt innlegg og snakket om forskningens behov generelt og om seismikk til havs spesielt.