Hjem
Institutt for geovitenskap
NYHET

Folgefonna og fjordbygdene

Et stort kunnskapsverk om vårt fineste fjordlandskap; Folgefonnhalvøya. Nils Georg Brekke og Svein Nord står bak bokas komposisjon – i samarbeid med nærmere 50 fagforfattere fra narturvitenskapelige og kulturvitenskapelige miljø.

Hovedinnhold

«Folgefonna og fjordbygdene» er ikke disponert etter alfabetet eller tallrekke, men etter landskapet og geografien – bygd etter bygd. Artikler er plassert der de har en naturlig tilknytning til landskapet, til ressursmiljøet eller til naturens krefter – det vi kan kalle landskapets logikk. Det er artikler som handler om geologi og glasiologi, om klima og lokalmiljø, om setegarder og adelsgods, om skog og fartøybygging og om livet i fjordbygdene. En bok litt «tettare på» kulturlandskapet med alt sitt innhold. Vi stiger i land i Mauranger, ved det grønne neset øst for elva, Ænes, og her begynner oppdagingsferden.

Og når vi gjør oss kjent med geografien, åpner denne boka seg, mot «bygdelag på innsiden» og «veger mot fonna» rundt hele halvøya.

Boka er dagsaktuell, med artikler om Folgefonna som klimaindikator, om de store landskapsendringene og om det rasfarlige landskapet rundt fonna, med helt nye kart som viser alle rasutsatte områder, bygget på de siste 100 års statistikk over skred og ulykker.

Boka har en serie nye datamodellerte kart i stort format som viser alle fjell, fjorder og dalganger rundt Folgefonna; perspektiver som aldri tidligere har vært tilgjengelige utenfor fagmiljøene.

Fra GEO har følgende deltatt:

  • Øystein J. Jansen Museumslektor/amanuensis i geologi ved Bergen Museum. Har gitt ut flere publikasjoner om geologi og bruk av stein: “Steinbyen Bergen” (2000), artikkelforfatter i “Naturhistorisk vegbok, Hordaland” (2004). Forskningsprosjekt om kleberbrot på Vestlandet og kleberstein i mellomalderkirkene.
  • Øystein Strand Lohne Postdoc. ved Institutt for Geovitenskap. Doktorgrad i kvartærgeologi i 2006, med avhandling om senglasiale havnivåendringer i Vest-Norge. Forskningsfelt innenfor havnivåendringer i Norge og istidshistorie i Nord-Russland.
  • Atle Nesje Professor i kvartærgeologi ved Institutt for Geovitenskap fra 1997. Professor II ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen fra 2004. Har gitt ut en lang rekke artikler i internasjonale fagtidsskrift. Artikkelforfatter i bl.a. “Naturhistorisk vegbok, Hordaland” (2004), og i boka om Norges geologi, “Landet blir til” (2006). 
  • Inge Aarseth Tidligere førsteamanuensis i kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap. Cand. real. i kvartærgeologi og geomorfologi ved UiB 1971 Medforfatter og fagredaktør for kvartærgeologi i “Naturhistorisk vegbok, Hordaland” (2004), og forfatter av boka “Rallarvegen –geologi og landformer” (2006). 
  • Eva Bjørseth Tegner ved Institutt for geovitenskap fra 1996. Har laget illustrasjoner til “Naturhistorisk vegbok, Hordaland” (2004), “Rallarvegen –geologi og landformer” (2006). og til boka om Norges geologi, “Landet blir til” (2006).

 

Bestill boken her: Fagbokforlaget