Hjem
Institutt for geovitenskap

Sommerskole for geologi, vær og klima

Kerim H. Nisancioglu, Institutt for geovitenskap og Senter for klimadynamikk (SKD) leder sommerskole med fokus klimadynamikk.

Hovedinnhold

Vi har bedt en av lederne, Kerim H. Nisancioglu, nytilsatt førsteamanuensis ved GEO og SKD, fortelle hva "Advanced Climate Dynamics Courses" (ACDC) er, og hva som er formålet:

Årlig sommerskole for PhD-kandidater                                                         

ACDC er en serie med årlige sommerskoler i regi av Universitetet i Bergen ledet av førsteamanuensis Kerim H. Nisancioglu ved GEO/SKD-Bjerknessenteret og professor og senterleder Tore Furevik ved GFI/SKD-Bjerknessenteret i sammarbeid med den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk ved UiB (https://www.uib.no/fs/resclim).

Hvordan fjell blir til og brytes ned

Årest sommerskole med fokus på "Landscapes and Climate" er den 4 sommerskolen og holdes på Snøheim turisthytte ved foten av Snøhetta. I to uker i august vil 25 stipendiater fra inn og utland, samt 15 toppforskere samles for å undervise og diskutere emner relatert til geologi, vær og klima, med hovedfokus på hvordan fjell blir til og hvordan fjell brytes ned.

Stor pågang av godt kvalifiserte internasjonale søkere

Tidligere sommerskoler har vært holdt på forsknigsstasjonen på Finse og Espegrend, på MIT Fablab i Lyngen og Friday Harbor Laboratories utenfor Seattle. Hvert år velger vi ett nytt aktuelt tema og hvert år er det stor pågang av godt kvalifiserte internasjonale søkere. Gjennomgående fokus er klimadynamikk og koblingen mellom empiri og dynamikk. Dette gir en unik anledning for studenter og forelesere fra ulike dispiliner til å møttes over ett lengre tidsrom for å utveksle ideer og skape kontakter på tvers av faglig bakgrunn.

Lokale skoler inviteres til åpen dag

I år har vi valgt å invitere lokale skoler til en åpen dag hvor vi stiller med en guider til en rundløype i nærheten av Snøheim med innlagte poster hvor deltakerne får lære om lokal geologi, vær og klima. Disse postene vil bli videreutviklet i sammarbeid med DNT og NRK med sikte på å lage ett permanent tilbud som skoleelever og turgåer kan benytte for å lære mer om geofag i felten.

Les mer om Advanced Climate Dynamic Cources (ACDC) her.

Se også informasjon om Bjerknessenterets "Turspor"-tiltak, med fokus formidling av kunnskap om vær, klima og geologi i fjellet.