Hjem
Institutt for geovitenskap

Avdekker minimumsrekord for isutbredelse i Arktis

Professor emeritus Yngve Kristoffersens målinger for Nansensenteret viser en isutbredelse på 600 000 kvadratkilometer mindre enn i 2007, iflg NTB.

Hovedinnhold

Yngve Kristoffersen, professor emeritus ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, leder en ekspedisjon i Arktis for Nansensenteret.

Ekspedisjonen, som har foregått med luftputebåten "Sabvaaba", har fått økonomisk støtte fra Oljedirektoratet, mens Universitetet i Bergen og det uavhengige forskningsinstituttet Nansensenteret har bidratt med utstyr og folk.

Kritoffersens funn, basert på målinger foretatt 9.september, viser at isarealet er på omtrent 3 millioner kvadratkilometer. Smeltesesongen er nå over på 84 grader nord.

Isutbredelsen, det vil si posisjonen til iskanten, er også i ferd med å nå et minimum og var på 4,3 millioner kvadratkilometer 9. september. Det er også 600.000 kvadratkilometer mindre på samme tid i 2007.

Grunnen til isrekorden i år er ikke klarlagt, men økende CO2-innhold i atmosfæren, en varm arktisk sommer og en sterk storm i august kan være noen av forklaringene, i tillegg til oppvarming av havoverflaten, også mellom isflakene på grunn av mindre refleksjon av stråling fra et stadig mindre isdekke, opplyser Nansensenteret på sine web-sider.

Les hele artikkelen på Nansensenterets websider her.

Les også artikkel på Institutt for geovitenskap sine websider om Yngve Kristoffersens forskningstoktet med Sabvaaba her.