Hjem
Institutt for geovitenskap

Joachim Jacobs norsk representant i SCAR

Norge har satt seg høye mål innen polarforskning. Internasjonalt samarbeid er en viktig forutsetning for dette.

Hovedinnhold

Det overordnede vitenskapelige målet med Forskingsrådets Policydokument for norsk polarforsking (2010-2013) er at Norge skal være den ledende polarforskningsnasjonen på utvalgte områder og at Norsk polarforsking skal gi viktige bidrag til forsking av global interesse.

I erkjennelsen av at Polarforsking ikke kan gjennomføres uten et velfungerende internasjonalt samarbeid deltar Norge aktivt i en rekke internasjonale organisasjoner som diskuterer polarforskning. Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), er en av disse.

SCAR initierer, utvikler og koordinerer internasjonal høy-kvalitetsforskning i Antarktis og om Antarktis rolle i jord-systemet. SCAR er en interdisiplinær komité organisert under det internasjonale forskningsrådet ICSU (International Council for Science).

Lenke til SCARs hjemmeside.

Ny norsk representant i SCAR til Standing Scientific Group – Geoscience under SCAR for perioden 1.4.2012 til 31.3.2015, er professor Joachim Jacobs ved Institutt for geovitenskap.

Jacobs har lang erfaring fra polar forskning, bl.a. med flere forskningsopphold i Antarktis.

Se alle norske utnevninger til SCAR i artikkel i Polarforskning, Norges Forskningsråd.