Hjem
Institutt for geovitenskap

Best Poster Award til phd-student ved GEO

På konferansen "Industrial Structural Geology: Principles, Techniques and Integration" gikk "Best Poster Award" til phd-student Luisa Zuluaga

Hovedinnhold

Luisa Zuluaga er formelt ansatt ved CIPR, men er PhD student ved Institutt for geovitenskap og veiledes av Haakon Fossen og Atle Rotevatn.

Gruppemessig er hun tilhørende Geodynamikk og Petroleumsgruppen ved GEO,   og Geologigruppen på CIPR.

Hun mottok prisen for arbeidet "Structural Reservoir Heterogeneity Induced by Forced Folding in Sandstone Reservoirs: the San Rafael Reef Monocline, Utah, USA", av Luisa Zuluaga, Haakon Fossen og Atle Rotevatn

Veileder Atle Rotevatn understreker at dette ikke var noen studentpris - Luisa vant beste poster for hele konferansen.

- Dette er en høyst spesialisert konferanse i strukturgeologi med en sterk
kombinert industri/akademiprofil så det er kjempehonnør til Luisa og forskningsgruppene hun tilhører.

Se også eget oppslag om saken på CIPRs websider.

Vi gratulerer!