Hjem
Institutt for geovitenskap

Oppdaget undervannsskred i Norskehavet

Masterstudent Marianne Håland fant nytt skred på Vøringplatåets yttergrense.

Hovedinnhold

Marianne Håland, masterstudent ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, har studert seismiske data fra Vøringplatåets skråning utenfor kysten av Nord-Norge.

Vøringskredet, har hun kalt skredmassene som befinner seg på Vøringplatåets skråning, og det har selskap av flere andre tidligere kjente skred i denne delen av Norskehavet, deriblant Bjørnøyaskredet, Sklinnadjupskredet og det store Storeggaskredet.

Alle er dannet som følge av enorme mengder ustabile sedimenter som har blitt transportert ut på den norske sokkelen under istidene, for deretter å ha rast ut i dyphavet.

Les artikkelen om Hålands funn i geoforskning.no.