Hjem
Institutt for geovitenskap

Prosjekt viktig både for oljeleting og klimaforståelse

Hans Petter Sejrup leder EU-prosjekt som skal utforske de Nord-Atlantiske kontinentalsokkelmarginene.

Hovedinnhold

GLANAM koordineres fra UiB

Professor Hans Petter Sejrup, Institutt for geovitenskap, er koordinator for et stort, nytt EU-prosjekt, GLANAM, som har fokus på geologisk utvikling og prosesser knyttet til kontinentalmarginer som har vært isdekt  gjentatte ganger de siste par millioner år.

Forskning med flere anvendelsesområder

Resultatene av prosjektet vil bidra til en bedre forståelse av klimasystemet, ha betydning for forståelsen av gasshydrater og oljeleting, og også gi en bedre mulighet til å vurdere risiko, omfang og fare for  undersjøiske ras.

Finansieres som et Marie Curie Training Network (ITN)

Prosjektet Glaciated North Atlantic Margins (GLANAM) er finansiert av EU som et Marie Curie Training Network (ITN) og har fått en bevilgning på c. 35 millioner kroner.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet er, iflg Sejrup, å få økt infomasjon om hvordan isen og prosesser knyttet til de store nedisingene har formet havbunnen og kontinentalmarginen i Nord-Atlanteren over de siste millioner år.

Les hele artikkelen om GLANAM i På Høyden her.