Hjem
Institutt for geovitenskap

Vil forklare «bipolar seesaw» teorien

Temperaturen på Syd- og Nordpolen synes å stige og synke i samme mønster.

Hovedinnhold

Økt temperatur på den ene polen ser ut til å falle sammen med nedgang på den andre. Teorien er kjend som  «bipolar seesaw».

Professor Jostein Bakke og medarbeidere ved Institutt for geovitenskap  ønsker å finne ut hvorfor temperaturen ser ut til å variere med denne klare rytmen.

Han har derfor startet et nytt forskningsprosjekt kalt «Shifting climate states of the polar region» - SHIFTS.

Dette prosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråd og skal gå over fem år.

For å kartlegge klimavariasjonene i polområdet vil forskerene samle inn og tolke høyoppløselige data fra isbreer og innsjøer nær polene.

Slik håpar de å få kartlagt hvordan klimaet i området har variert de siste 10 000 åra. Ein rekke PhD- og masterstudenter, samt post doc'er vil delta i prosjekt.

Les mer om Jostein Bakkes klimaprosjekt i intervju med På Høyden.