Hjem
Institutt for geovitenskap

Toktsesongen ved GEO er igang!

Sommer er toktsesong ved GEO. Viktig for forskning og undervisning, og krevende logistisk og utstyrsmessig.

Hovedinnhold

Her spiller den tekniske staben ved Institutt for geovitenskap en helt sentral rolle.

Starter tokt-forberedelser et år i forveien

Avdelingsingeniør Stig Monsen, med ansvar for drift og vedlikehold av tungt utstyr, både til seimikk og prøvetaking, forteller her hva dette arbeidet går ut på.

- Hvordan ser sesongen og forbredelsene til toktsesongen ut, og spesielt på den tekniske siden?

Søndag 16. juni drar GEO ut en uke med G.O. Sars til Norskehavet og så direkte videre tre uker til Jan Mayen. Men lenge før avreise, faktisk ved slutten av fjorårets toktsesong startet forberedelsene til årets tokt. Utstyr må repareres og vedlikeholdes, nødvendige oppgraderinger og forbedringer må utføres, og det må kjøpes inn nytt utstyr, verktøy og diverse forbruksmateriell. Et arbeid jeg utfører sammen med kollega Dagfinn Snartemo.

- Hvilken type utstyr er det snakk om?

Vi disponerer og bruker en rekke forskjellig utstyr til de marine toktene; Calypso coreren kan ta opptil 21m lange sedimentkjerner, Gravity coreren passer best til opptil 5m lange kjerner og Multi coreren kan ta 4 rør á 40cm uforstyrrede prøver av de øverste sedimentlagene.  Vi disponerer også to Box corere som tar en større mengde prøve av de øverste lagene, og ønskes det bergartsprøver bruker vi en skrape som vi drar etter båten langs bunnen og fyller med materiale. Vi har også med oss utstyr for å splitte sedimentkjernene og steinsag til å kappe bergartsprøvene med, da kan beskrivelser av prøvene og analyser allerede starte om bord.

Benytter flere skip

G.O. Sars er nevnt. Men instituttet benytter flere forskningsskip. Til de seismiske toktene til sensommeren og høsten brukes forskningsskipet Håkon Mosby.

Omfattende vedlikehold og forberedelser

I anledning det årlige SVALEX-kurset til Svalbard (se eget avsnitt nedenfor!) og et OBS-tokt utenfor Andøya er det gjort vedlikehold av våre luftkanoner, utført sjekk og vedlikehold av harness (store kveiler med 80m luftslanger og signalkabler), klargjøring av OBS’er (Ocean Bottom Seimsmometer), sjekk av ministreamer, sjekk av recordingutstyr og vedlikehold av birds (dybdekontroll av streamer).

Langt og tungt utstyr må håndteres

Streameren med 3 km lengde og en vekt på 20 tonn er praktisk lagret på Svalbard, og med ny kran i Longyearbyen med kapasitet på 200 tonn, er det en enkel sak å få den ombord.  Totalt over 20 paller med utstyr og reservedeler er pakket og allerede på plass i båten.

Studentkurs med "Hans Brattstrøm"

I september i samme tidsrom som OBS-toktet gjennomføres GEOV108 med forskningsskipet Hans Brattstrøm, der vil både gravity corer og box corer brukes.

Arbeidsklær og verneutstyr

Til alle toktene som skal gjennomføres, brukes det store mengder arbeidsklær. Vernesko, hjelmer, redningsvester, regntøy, hansker og kjeledresser skal fordeles både til studenter og ansatte. I tillegg er det pakket tynne sommerdresser til de som skal jobbe i sør og vinterdresser ti l de som skal til Jan Mayen og Svalbard.

SVALEX - "Sensommerens vakreste eventyr"

Professor Rolf Mjelde er sentral i forbindelse med det årlige SVALEX-toktet. 

- Når avvikles dette?

Kurset vil i år avvikles på Svalbard i perioden 12. – 24. August. Det er beregnet for master og Ph.D studenter i petroleumsgeologi, petroleumsgeofysikk, reservoarteknologi og marine geologi.

Variert kursinnhold

- Hva går kurset ut på?

Kurset inneholder 5 moduler; foredrag etc ved UNIS, seismisk data innsamling/prosessering ved bruk av forskningsfartøyet Håkon Mosby (hovedsaklig for geol/geof), og integrerte studier ved tre forskjelliege geologiske lokaliteter i Isfjorden og Van Mijenfjorden ved bruk av det større fartøyet M/S Expedition. Omkring 90 studenter fra alle norske universiteter vil delta, hvorav UiBs kvote er på 19, likt fordelt mellom GEO og IFT.

- Hva er GEOs ansvar her?

GEOS ansvar er i hovedsak knyttet til aktivitetene om bord i Håkon Mosby. Fra GEO deltar: Ole Meyer (elektronikk og data registrering), Stig Monsen og Dagfinn Snartemo (luftkanoner og 3 km lang registreringskabel), Bent Ole Ruud (prosessering) og Rolf Mjelde (data innsamling og tolkning). Seismiske data vil innsamles i Isfjorden og Van Mijenfjorden.

Hovedformålet med innsamlingen er å kartlegge sedimentbassenger i området ned til ca. 5 km dyp, for bedre å kunne forstå de geologiske prosessene som har styrt utviklingen av området de siste 400 millioner år.

Innsamling av gravimetriske data bidrar videre til at man kan kartlegge dypere lag, som f.eks. toppen av krystallinsk jordskorpe, og innsamling av magnetiske data blir gjort for å identifisere basaltiske intrusjoner i lagpakken. I tillegg til Håkon Mosby bidrar Tor Arne Johansen som geofysiker om bord i M/S Expedition, avslutter Mjelde.