Hjem
Institutt for geovitenskap

To lokale tilslag på forskningsinfrastruktur

NFR gir 505 mill til tung infrastruktur for 2014. GEO får Earthlab og GEOBIO ny ROV.

Hovedinnhold

Norge får 16 nye infrastrukturenheter

Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Geovitenskap miljøet ved UiB får to tildelinger

Ved Institutt for geovitenskap (GEO) err Jostein Bakke og samarbeidspartnere innstilt til 15,8 mill til Earth Surface Sediment Laboratory (EARTH-LAB).

GEOBIO ved senterleder og professor ved GEO, Rolf Birger Pedersen, får 45,7 mill til finansiering av nytt undervannsfartøy: Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research, forkortet ROV.

Stor glede over viktig tildeling

Instituttleder ved Institutt for geovitenskap, Gunn Mangerud er svært fornøyd med tildelingene og peker på at at de vil styrker hovedsatsingsområdene ved instituttet og eksternt samarbeid:

- Dette er svært gledelig og grunn til å feire! For geovitenskap er state-of-the-art infrastruktur essensielt for å kunne drive forskning i internasjonal klasse. Det er også viktig for oss at begge tildelingene er med på å styrke hovedsatsingsområder for instituttet, nemlig marin- og paleoklimaforskning. Samtidig er dette fasiliteter som skal kunne benyttes av samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt så dette er investeringer som vil ha ringvirkninger langt utenfor UiB.

Tildelingslisten

De 16 prosjektene som får finansiering er:

Helseregisteret for forskning (HELSEREGISTRE)

Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital (NorMIT)

Historisk befolkningsregister  (HISTREG)

Flerfaselaboratorier (MULTIPHASE)

Smart-grid laboratoriet (SMARTGRID)

CEDREN-laboratoriet for forskning på fornybar energi

Norsk marinrobotlaboratorium (NORMAR)

Barcode-prosjektet (NORBol)

Laboratoriet for sedimentanalyser (EARTHLAB).

Norsk sekvenseringssenter (NCSC II)

Norsk Bioraffineri Laboratorium

MARINTEK

Språklaboratoriet ved UiO (LIA)

NMR-plattform (NNP)

Den nasjonale datalagringfasiliteten NorStore

Oslo geomagnetiske laboratorium

 

Les mer om den halve milliarden til forskningsinfrastruktur på Forskningsrådets websider.