Hjem
Institutt for geovitenskap

Flott NORKLIMA-uttelling for UiB og GEO!

6 av 13 innvigede NORKLIMA-søknader gikk til UiB. To av disse kom fra GEO.

Hovedinnhold

Den 19.juni ble det klart at 13 av 49 prosjektsøknader er funnet støtteverdige i NORKLIMAS hittil største utlysning.

"På Høyden" melder at Bergensforskere ved UiB og UNI Research står bak ni av disse tretten søknadene som er innvilget støtte. Det er en imponerende uttelling!

Av disse er seks sendt fra UiB og tre fra UNI Research.

Og to av UiB-søknadene kom altså fra Institutt for geovitenskap (GEO):

Professor ved GEO, Ulysses Ninneman, er en av tre forskere i det ene prosjektet:  "Subpolar North Atlantic Climate States". De andre er J. Tjiputra (Uni Research) og Are Olsen (SKD/GFI), som også er prosjektkoordinator.  GEOs del av tildelingen er en post doc  stilling. Prosjektet får driftsmidler for tre år.

Den andre GEO-forskeren som har fått tilslag er professor John-Inge Svendsen, og samarbeidspartnere. Prosjektet hans heter "Eurasian Ice Sheet and Climate Interactions". Her deltar følgende personer fra UiB: John Inge Svendsen (koordinator), Kerim Hestnes Nisancioglu, Jostein Bakke, Anna Hughes, Jan Mangerud og Aage Paus, Inst. for biologi.

Samarbeidende institusjoner innbefatter NGU i Trondheim, Stockholm Universitetet, University at Buffalo & Purdue University, USA , Memorial University  of Newfoundland, Canada. Prosjektets varighet er 4 år (2014-2017).  De får nå 2 PhD stillinger pluss en forskerstilling (2 år). Samlet er det søkt om  11, 9 mill kroner.

Vi gratulerer!

Totalt kom det altså 49 søknader til utlysningen «160 millioner kroner til klimasystemforskning». Det samlede budsjettet for NORKLIMA er på 521,4 millioner kroner.

Les mer om den flotte NORKLIMA-uttellingen ved UiB  her.