Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskningstokt mot Nordpolen med luftputebåt

Professor emeritus Yngve Kristoffersen ved Institutt for geovitenskap, UiB, leder ekspedisjon for Nansen miljø- og fjernmålingssenter i arktis.

Hovedinnhold

Ekspedisjonen støttes økonomisk av Oljedirektoratet, og utføres med luftputebåten Sabvabaa. Fram 2012-ekspedisjonen er den første - og nordligste – polarekspedisjonen med et slikt fartøy.

I tillegg til å måle tykkelsen på havisen, på vei fra iskanten til aktuelt område ved Nordpolen, skal ekspedisjonen samle inn seismiske data og ta geologiske prøver av havbunnen.

Med seg på forskningstoktet har Kristoffersen student ved Geovitenskap, Gaute Hope.

Det foreløpige målet til Fram 2012-ekspedisjonen er å kjøre til 85 grader nord, der mastergradstudent Gaute Hope vil montere et nettverk av lyttebøyer for å registrere jordskjelv.

Les mer om ekspedisjonen på Oljedirektoratets websider.