Hjem
Institutt for geovitenskap

Hva utryddet egentlig dinosaurer og mammuter?

Meteornedslag er bare en av flere mulige forklaringer, hevder professor emeritus Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap.

Hovedinnhold

Det er internasjonal faglig uenighet om hva som utryddet dinosaurer og mammuter.

Teorien om dinosaurenes endelikt som en følge av en kosmisk kollisjon er vel kjent. Mindre kjent er det at noen forskere har tegnet det samme katastrofale endeliktet for lodne mammuter og andre nordamerikanske kjempedyr for rundt 12 500 år siden. Også da ble klimaet på den nordlige halvkule kaldere. Perioden kalles Yngre Dryas. Den varte bare 1300 år, som en kort kuldekrampe i dødsriene etter siste istid.

Også i Norge kan vi se rester av disse frostriene. Morenene i raene ble dannet da innlandsisen rykket fram over landet for siste gang.

Selv om Yngre Dryas varte kort, var den tøff både for dyr og mennesker. Spydspisser av stein og andre spor av den ur-indianske Clovis-kulturen i Nord-Amerika opphører brått i denne perioden, og vender ikke tilbake i yngre avsetninger.

Den tradisjonelle forklaringen på Yngre Dryas har vært at store sjøer i Nord-Amerika ble demmet opp av isbreer i nord. Når isen smeltet, brast demningene.  Ferskvannet strømmet ut med drivisen i havet mellom Grønland og Svalbard. Det kalde ferskvannet ble liggende som et lokk over Norskehavet, og stengte for den varmere Golfstrømmen fra sør.  Dette kan forklare hvorfor klimaet ble kaldere, forteller professor emeritus Jan Mangerud fra Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret i Bergen.

Ny forklaring                                                                                                                                    I 2007 lanserte et kjent amerikansk forskerteam en helt annen hypotese: Et stort himmellegeme, kanskje en komet, eksploderte over Nord-Amerika for rundt 12 900 år siden.

Dermed blir Yngre Dryas som et mindre, men likevel viktig ekko av det store drønnet fra himmelen som frøs dinosaurene ut av livets historie for 65 millioner år siden.

Men teorien er omstridt. Mangerud har alternative hypoteser, og er er blant de forskerne som har liten tro på en kometkollisjon. Les mer om hvorfor i artikkel om saken i forskning.no