Hjem
Institutt for geovitenskap

Bygger datalab i Uganda

Ingeniørstudenter fra Høgskolen i Bergen med viktig bidrag til geovitenskaplig utdanningsprosjekt ved Makerere University

Hovedinnhold

De to ingeniørstudentene Yngve Hønsi Aafedt og Roar Lunde fra Bergen er, på oppdrag fra Institutt for geovitenskap, i ferd med å bygge opp en datalab ved Makerere University i Uganda. Den skal brukes som et verktøy for å heve petroleumskompetansen i regionen.

Uganda har funnet mye olje, og Department of Geology and Petroleum Studies ved Makerere University samarbeider derfor med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen om å etablere et nytt masterprogram innen petroleumsgeofag.

Ansvarlig for samarbeidsprosjektet ved Institutt for geovitenskap er professor Tor Arne Johansen.

Les mer om samarbeidsprosjektet i Uganda på web-siden til Høgskolen i Bergen.