Hjem
Institutt for geovitenskap

Studentfeltkurs til Utah – en årlig suksess

20-års jubileum for ledere av strukturgeologisk og sedimentologisk feltkurs i USA.

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap har i en årrekke arrangert Statoil støttet feltkurs for sine studenter til Utah.

Årets petroleumsorienterte feltkurs gikk av stabelen 16-26 mai, med nasjonalsangen tonende ut over Salt Lake City 17-mai.

For to av lederne, Jonny Hesthammer og Haakon Fossen, var dette et 20-årsjubileum for årlige feltkurs/feltturer til Utah, først som Statoilkurs og fra 1997 i regi av UiB. 

Kurset slik det er i dag er en kombinasjon av strukturgeologi og sedimentologi/sekvensstratigrafi med fokus på petroleumsrelaterte problemstillinger.  Alt fra den gigantiske og seismisk aktive Wasatchforkastningen via reservoarskala forkastninger og ned til subseismiske strukturer ble studert, og Book Cliffs, sekvensstratigrafiens vugge, ble anvendt som et storslagent klasserom for sedimentologi og sekvensstratigrafiske prinsipper.

Dette feltkurset er støttet av Statoil gjennom Akademia-avtalen og er vel anvendte penger; fra første lokalitet ser vi ledere tydelig hvordan kunnskapen klistrer seg til studenthjernene med rakettfart, takket være visuelt uslåelige felteksempler, godt teamarbeid og bruk av problem-basert læring. En viktig komponent i læringsprosessen er tegning og skissering i feltboken. Det er ingen bedre måte å tilnærme seg en blotning eller lokalitet – iakttakelsen skjerpes mens begge hjernehalvdelene blir aktivert. I følge studentene selv er skissering noe det kunne ha vært mer fokus på fra et tidligere tidspunkt. Spørsmål i feltmanualen løses i grupper og diskuteres deretter i plenum, mens en mer gjennomarbeidet presentasjon blir gitt av studentene tidlig neste morgen. Når  de i tillegg på kveldstid jobber med et såkalt ”oljespill”, der målet er å finne olje ved å velge riktig borelokasjon ut fra kjøp og tolkning av reelle seismiske data og brønndata fra ekskursjonsområdet, blir arbeidsdagene lange. Mange av studentene bruker også tid før eller etter feltkurset til å besøke andre geologisk interessante områder, eller til feltarbeid i forbindelse med master- eller PhD-prosjekt. Et slikt Utah-kurset er uforglemmelig for deltakerne, og vi har stor tro på at mye av kunnskapen som kommer inn i løpet av denne uken vil sitte arbeidslivet gjennom.