Hjem
Institutt for geovitenskap

Barrieresystemer langs gammel kystlinje

Masterstudent Tor Gunnar Osen, Institutt for geovitenskap, har kartlagt barrieresystemer langs 55 mill. år gammel kystlinje

Hovedinnhold

Tor Gunnar Osen, masterstudent ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, har studert Battfjelletformasjonen og rekonstruert avsetningsmiljøet slik det så ut for ca. 55 millioner år siden.

 - Min tolkning av avsetningsmiljøet i Battfjelletformasjonen skiller seg noe fra tidligere tolkninger av formasjonen, framholder han.

- Kysten og deltaavsetningene ser ut til å ha vært bølgedominert. Tidligere undersøkelser har klassifisert formasjonen som fluvial- til bølgedominerte.

Les hele artikkelen om Tor Gunnar Osens forskning i geoforskning.no