Hjem
Institutt for geovitenskap

Meget vellykket GEO Partner seminar

Institutt for geovitenskap arrangerte seminar for å videreutvikle samarbeidet med industrien.

Hovedinnhold

GEO har en lang tradisjon for tett og godt samarbeid med oljeindustrien, men ønsker å ta dette samarbeidet videre. Dette var bakgrunnen for at over 20 representanter for næringen møtte instituttets forskere til seminar 23.februar i instituttets lokaler i Realfagbygget.

Hovedinnholdet i seminaret var to inviterte foredrag fra industrien, representert ved Karl Johnny  Hersvik, Statoil og Hans Chr. Rønnevik, Lundin, orientering om instituttets forskning og forskergrupper, samt reine fagforedrag og postersesjon ved instituttets yngre forskere.

Dette ga ila dagen grunnlag for mange og gode diskusjoner og meningsutvekslinger mellom  representanter for industri og akademia både under og mellom programinnslagene, rundt postere og over kaffekopper.

Flere av de eksterne seminardeltakerne har tatt sin geologiutdanning ved UiB, så her var det også en forsamling med mange felles erfaringer og god kunnskap om hverandre og hverandres fagfelt.

I paneldebatten på slutten av dagen ble det konstatert at instituttets ønske om å bedre og videreutvikle samarbeidet i høyeste grad også deles av industrien. Her er det stort behov både for rekruttering, kompetanse og utvikling av fellesprosjekter. Og for god og målrettet kontakt og gode prosesser mellom de involverte aktørene i tiden som kommer for kunne å realisere dette.

Instituttleder Gunn Mangerud karakteriserer seminaret som svært vellykket, og konstaterer allerede at det nok vil bli gjentatt neste år. Og i Bergensk målestokk snakker vi jo da allerede om en tradisjon...