Hjem
Institutt for geovitenskap

Vellykket instituttbesøk i Kiel

Institutt for geovitenskap ønsker økt studentutveksling og undervisningssamarbeid med Universitetet i Kiel.

Hovedinnhold

Studentmobilitet er en viktig sak og satsing både for Universitet i Bergen og  dets enkeltinstitutter.

En delegasjon fra GEO besøkte 22. og 23. mai 2013 Universitetet i Kiel/Institut für Geowissenschaften og GEOMAR med siktemål økt undervisningssamarbeid og studentutveksling.

Eksisterende Erasmus-avtale ønskes utvidet og undervisnings og forskningssamarbeidet med Institut für Geowissenschaften og forskningsmiljøet ved GEOMAR økt.

Delegasjonen fra GEO bestod av instituttleder Gunn Mangerud, fire av instituttets  fem forskergruppeledere: professorene Rolf Birger Pedersen, Ritske Huismans, Atle Nesje og Tor Arne Johnsen, samt administrasjonssjef Terje Erstad. I tillegg deltok førsteamanuensis Berit Hjelstuen, som har sin forskningstermin i Kiel nå, og som bidro godt til planleggingen og gjennomføringen av besøket. 

Gruppen ble meget godt mottatt , og det ble fort enighet om å utvide eksisterende Erasmusavtale, med flere Erasmus studenter begge veier.

Forutsetninger, utfordringer, og faglig og studiemessig utbytte av studentutveksling mellom Kiel og Bergen ble nøye drøftet. Begge parter ser store fordeler ved et slikt samarbeid, men det krever fleksibilitet på begge sider, formelt og praktisk, for denne gruppen studenter. Ulik inndeling av studieåret er eksempel på en utfordring.

Begge instituttene er generelt interessert i at studentenes utenlandsopphold går til samarbeidsinstitusjoner i Europa, og primært der det er eksisterende, eller poteniale for fremtidig forskningssamarbeid.

Universitetet i Kiel hadde ellers en imponerende preparatsamling i de lyse og fine lokalene til "Geologishes und Mineralogisches Museum", ledet av Dr. Eckhart Bedur. Her foregikk også mye studentundervisning. Mye å lære her i forhold til å presentere og bruke vår egen, rikholdige samling på en bedre måte!

GEO har planer om å besøke flere europeiske universiteter i samme ærend i tiden som kommer.  Neste initiativ vil være overfor ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich.