Hjem
Institutt for geovitenskap

Ny Erasmusavtale med ETH, Zürich

Siden 2010 har GEO gjennomført et systematisk og vellykket arbeid med å øke instituttets studentmobilitet.

Hovedinnhold

Siste fremstøt i arbeidet var inngåelse av Erasmusavtale med ETH, Zürich i forbindelse med  instituttledelsens besøk ved institusjonen, 26.november 2013.

Delegasjonen bestod av forskergruppelederne Ritske Huismans, Atle Nesje, Tor Arne Johansen og Rolf Mjelde, professor Ingunn Thorseth, teknisk gruppeleder Ole Tumyr, instituttleder Gunn Mangerud og administrasjonssjef Terje Erstad. 

Det faglige siktemålet med turen var å etablere et nærmere undervisnings-samarbeid med ETH , og videreutvikle instituttets forskningssamarbeid med institusjonen.

Samtalene munnet ut i en gjensidig utvekslingsavtale på fem studenter årlig hver vei.  Praktisk arbeid gjenstår for praktisk og studiemessig organisering og samordning av tiltaket.

Instituttleder Gunn Mangerud er fornøyd med utviklingen og resultatene, men forteller at det måtte tas målrettede grep for å få til denne endringen: 

Frå individuelle initiativ til systematikk og lederforankring

- Institutt for geovitenskap har en sterk internasjonal dimensjon integrert i hele utdanningsløpet. Før oppstart av pilotprosjektet i 2010, var det likevel få studenter på utveksling. Ingen av forskerne var opprinnelig involvert og studentmobilitet skjedde derfor nesten utelukkende løsrevet fra forskernes nettverk

Prosjektet mål har vært gjennom ledelsesforankring å skape eierskap til satsingen i forskningsgruppene. Man ønsket å forbedre tilbudet om utveksling gjennom flere avtaler med våre beste internasjonale samarbeidspartnere.

Bedre informasjon og tilrettelegging

Kvaliteten på informasjonen som gis studentene er bedret. Vi har også lagt vekt på å gi studentene våre bedre tilrettelegging og innpassing av fag for de universitetene vi har valgt.

Organisering                                                                                                                                               Hvordan er arbeidet organisert?  

- Alle Erasmus-/utvekslingsavtaler ved GEO har  minst én vitenskapelig ansvarlig. Forskergruppene har selv prioritert hvilke universitet/miljø nye avtaler er inngått med.

Instituttledelsen har besøkt alle de institusjonene som vi har etablert nye avtaler med, 6 institusjoner i alt:  Utrecht, Kiel, Grenoble, København, Southampton og den siste, Zürich.

Besøkene følges opp ved at studiekonsulent også skal besøke disse og etablere kontakt.

Motivasjonsarbeid mot studentene                                                                                                                                                                   For å stimulere  studentene til å ta et semester ved en internasjonal institusjon stiller instituttleder på et årlig programmøte med motivasjonsinnlegg. En vitenskapelig fra hver forskningsgruppe forteller om hvilke miljø studenter fra de ulike fagretningene bør prioritere å dra til.

Gode resultater

Tiltakene har hatt effekt. Antall studenter som har søkt seg ut har økt kraftig. Det er dessuten  større  eierskap, engasjement og økt bevissthet hos de vitenskapelige rundt studentmobilitet, avslutter Mangerud.