Hjem
Institutt for geovitenskap

Studerer klimatiske endringer i Lofotbassenget

Camilla Løland har undersøkt avsetningshistorien i den ytre delen av Lofotenbassenget de siste 150 000 år.

Hovedinnhold

Camilla Løland, masterstudent ved Institutt for geovitenskap, UiB, har tilbrakt det siste året med å studere kjerneprøver fra overgangen mellom Lofotenbassenget og Norskebassenget. Oppgaven hennes er den første studien som har undersøkt sedimentasjonsprosessene i området.

Formålet med oppgaven har vært å studere avsetningshistorien i den ytre delen av Lofotenbassenget med fokus på å identifisere type, størrelse og frekvens av de dominerende prosessene. For å undersøke dette har hun gjort fysiske, geokjemiske og litologiske analyser av syv kjerneprøver fra området.

Les mer om prosjektet hennes i geoforskning.no .