Hjem
Institutt for geovitenskap

Bruk av tank til undervisning og eksperimentering

Ved Institutt for geovitenskap har en bak seg 40 års bruk av modelltanker.

Hovedinnhold

I kjelleren på Realfagsbygget ved UiB står en tank som rommer 2 000 liter vann. Den benyttes blant annet for å simulere erosjon og avsetning i elver og ved kystlinjer.

Tanken rommer ca. 2000 liter vann. Den er hengslet i den ene enden og kan jekkes opp (isostasi) og har stor tømmekran (eustasi) noe som lett kan vise transgresjoner, regresjoner og erosjonsbasis.

Les mer om førsteamanuensis emeritus Inge Aarseths fortelling om denne viktige undervisnings- og eksperimentsatsingen i artikkel i geoforskning.no her.