Hjem
Institutt for geovitenskap

Får masse-spektrometer til 12 millioner

Institutt for geovitskap, UiB, har det største geoanalytiske laboratoriekomplekset i Norge.

Hovedinnhold

Instituttet er den nasjonale laben på dette feltet, og nå styrkes instrumentparken ytterligere med en ny massespektrometer finansiert av Statoil.

I intervju med På Høyden forteller professor Rolf Birger Pedersen om bruken av denne teknologien og at den vil komme mange forskningsfelt til gode:

– Å finne alderen på bergartar er avgjerande for geologisk kunnskap. Skal vi ligge i forskingsfronten er det nødvendig at forskarar og studentar har tilgang til denne typen laboratorium, seier Pedersen.

Kjem fleire til gode
 Geovitarar undersøker meteorittar og vatn frå varme kjelder i havet. Gjennom å undersøke spor av miljøgifter i gamle tennene kan odontologar finne ut meir om kvar menneska har levd. Biologar har studert øyresteinane til torsken. Medisinarar har forska på korleis implantat verkar i kroppen, og om dei gir frå seg skadelege stoff som vert spreidde med blodbanene.

Les hele intervjuet med Rolf Birger Pedersen om den nye teknologien og bakgrunnen for Statoilsamarbeidet her.