Hjem
Institutt for geovitenskap

Tilbyr lærerkurs i klima

Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap, er en av tre forskere som skal styrke klimakunnskapen til lærere i videregående og ungdomsskolen.

Hovedinnhold

I  neste uke starter "Genereasjon Grønn" (GG) - et lærerkurs i regi av Reggjeringens "Klimaløft".

Første stoppested er Bergen 27.09 på Vil Vite (10-15).

På GG formidles kunnskap om klima, klimaendringer og miljøutfordringer. Målgruppen er lærere i videregående skole og ungdomstinnet.

Kikki Kleiven er en av forskerne som har utviklet dette kurset på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Vi har spurt henne hva dette tiltaket innebærer, både faglig og pedagogisk:

- Jeg har tidligere reiset rundt med lærerkurset "Klimaklok". Nå har vi ny innpakning og  mer fokus på samfunnsfaglig tilnærming. Jeg står for den naturfaglige.

Dette er et veldig spennende opplegg og en utfordrende målgruppe å formidle og popularisere forskning til. Her går en ut av "komfort sonen" som foreleser og må by på egne opplevelser og aktuelle problemstillinger relatert til klima. Og ikke minst: geoforskning er i fokus!

Foruten Kikki Kleiven består "Generasjon Grønn" teamet av Marit Sjøvaag Marino og Tobias Thorleifson. Bak står også Bjerknessenteret med bidrag fra Geofysisk institutt.

Les mer om dette tiltaket på Klimaløftets hjemmesider.