Hjem
Institutt for geovitenskap
Alumni

Bli med i GEO Alumni

Hovedinnhold

GEO Alumni er et verktøy primært for å holde kontakt med instituttets studenter etter de er ferdige på instituttet, eller i det minste for å kunne følge med på hvor de går videre i arbeidskarrieren. GEO Alumni er åpen for nåværende og tidligere studenter (master og PhD) og ansatte ved instituttet. Det er frivillig om man vil registrere seg eller ikke, men vi håper at flest mulig vil bli med. Vi har valgt to parallelle løsninger for dette:

  • LinkedIn som allerede har mange brukere som jevnlig oppdaterer sin profil. LinkedIn er litt enkelt sagt karrierenettverk eller medium med noen fellestrekk med Facebook, og det kan brukes til langt mer enn GEO Alumni for de som er interessert i det. Det er lett å opprette bruker og legge inn så mye informasjon som man ønsker. Etter registrering velger man groups og søker på ”Institutt for geovitenskap, UiB”. Mange av GEOs tidligere studenter og ansatte er allerede brukere av LinkedIn og trenger bare å søke på gruppen. Det er for øvrig en lang rekke andre fag- og interessegrupper man kan knytte seg til.
  • UiB Alumni som er UiBs egen nettportal med en rekke grupper. En av disse er Institutt for geovitenskap og der kan man registrere seg ved å logge in med brukernavn og passord for UiBs datasystem, og deretter velge ”Alumnusgrupper”, ”>Faglig” og så ”Geovitenskap” og ”>Meld på". Studenter kan gjøre dette inntil ett år etter siste eksamen. Utover ett år må tidligere studenter registrere seg manuelt. Også her er det andre grupper man kan knytte seg til.

Det er flott om begge tas i bruk, det tar ikke lang tid å legge inn informasjon. Husk at epost-adresse og mobilnummer er det minimale som skal til for at vi skal kunne holde kontakt med hverandre. Utover tiden det tar å registrere seg og oppdatere informasjon, er det er ingen kostnader forbundet med dette. Hensikten med GEO Alumni er i første omgang å ha kontaktinformasjon samlet og tilgjengelig for alle som deltar, men både i gruppen på UiB Alumni og LinkedIn er det mulig å starte og delta i diskusjoner for de som ønsker det. Det er også mulig å selv bestemme hvor mye epost man skal få tilsendt automatisk. Vi håper flest mulig blir med. Gi gjerne et ord til tidligere ansatte og studenter dere fortsatt har kontakt med, og be dem spre ordet videre!