Hjem
Institutt for geovitenskap

Disputas - JØRUND RAUKLEIV STRØMSØE

Hovedinnhold

Cand.polit. JØRUND RAUKLEIV STRØMSØE disputerer for ph.d.-graden:

 

"Physical and spatial characteristics of the Paleic surface of Norway”

Opponent:
Professor Sean D. Willett
Eidgenössische Technische Hochschule, Sveits

Opponent:
Professor Clas Hättestrand
Stockholms universitet, Sverige
               
Øvrig medlem i komiteen:
Professor Stein-Erik Lauritzen
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Eystein Jansen, Universitetet i BergenAdgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!