Hjem
Institutt for geovitenskap
News

Tilfeldig kursvalg som fersk student ledet til yrkeskarriere i geologi.

Harald Furnes er nylig avgått professor ved GEO. At han skulle vie hele yrkeslivet sitt til magmatiske bergarter og geokjemi var helt tilfeldig.

Feltundersøkelse, Isua, Sørvest Grønland.
Foto/ill.:
Maarten de Wit

Hovedinnhold

Furnes har hatt hele yrkeskarrieren sin ved UiB. Her forteller han litt om sin bakgrunn, og hvorfor det ble slik.

Oppvekst i Gulen i Sogn

Hvor kommer du fra, og hvor kom interessen for geologi fra?

- Jeg voks opp på Furnes, en liten bygd i Gulen, ytterst i Sognefjorden. Etter folkeskole og framhaldskole, tok jeg realskole i Lindås og gymnas i Sandane i Nordfjord

Min interessse for geologi var kun en tilfeldighet. Etter litt famling i starten av min universitetsutdannelse, prøvde jeg et kurs i geologi. Jeg fikk interesse for dette faget, og det ble min yrkeskarriere.

Doktorgrad ved Oxford

Jeg tok etterhvert Cand. Real ved Universitetet i Bergen, og siden doktorgrad ved Oxford University, i England.

Forskningsfokus på magmatiske bergarter og geokjemi

Kan du beskrivelse ditt forskningsfelt og -satsing: hva slags forskning er dette?

- Mitt forskningsfelt har helt fra begynnelsen hovedsaklig vært knyttet til magmatiske bergarter (ved mitt Cand.Real studie av vulkanske bergarter i Solund, Ytre Sogn). Især basaltiske submarine vulkanske produkter, både friske og omdannet, og deres geokjemiske sammensetning har vært de mest sentrale temaer. Den type forkning som omhandler omdannelse av vulkanske bergarter (vulkansk glass) førte til begynnelsen (omkring 1990) av min forskningsaktivitet som dreier seg om biologisk påvirkning under omdannelsen av vulkansk glass. All forskning jeg har utført er utelukkenede grunnforskning.

Med verden som forskningsfelt

Hvor og hvordan foregår datainnsamling, og hvilke metoder og
teknikker som brukes i denne forskningen - enkelt sagt?

- Basal geologisk kartlegging, systematisk undersøkelse og etablering av magmatisk/vulkansk utvikling og stratigrafi, samt innsamling av prøver har hovedsaklig blitt utført i Norge (den norske del av den Kaledonske fjellkjede), men også i Wales (for min D.Phil. grad), Polen, Albania, Antarktis, Sør-Afrika, sørwest-Grønland, samt flere av de vulkanske øyene i Atlanterhavet (Island, Azorene, Kanariøyene, Kapp Verde øyene og Bouvetøya).

Geokjemiske analyser sentralt

Prøvene har blitt pulverisert og geokjemisk analysert for hoved- og sporelementer (XRF, ICP-MS, elektron-mikrosonde, isotop-analyser ved TIMS). For den geobiologiske forskning (ca. 15% av min publiserte forskningsaktivitet), har vulkansk material blitt innsamlet og undersøkt fra in-situ ocean-skorpe (ca. 0-110 millioner år gammle), Phanerozoiske ophiolitter ca. 90-500 millioner år (Norge, Albania, Tyrkia, Kypros, Korsika, Kalifornia), samt Prekambriske grønnsteinsbelter (Finland, Kola-Russland, Kina, sør-Afika, west-Australia og sørwest-Grønland), ca. 1950-3500 millioner år ganmle.

Utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

Innebærer dette mye nasjonalt og internasjonalt forsknings-samarbeid? 

- Ja, jeg har hatt nasjonal forskningssamarbeid med flere av mine geologi-kollegaer ved UiB, UiO og NGU.

Internasjonalt forskningssamarbeid har jeg hovedsaklig hatt med geologi-kollegaer ved Miami University, OH, USA; Scripps Inst.of Oceanography, University of California, USA; University of Alberta, Canada; University of Cape Town, Rondebosch/University of Port Elizabeth, Sør-Afrika.

Utvikling av fossil havbunnskorpe

Er det noen pågående prosjekter eller resultater/artikler du vil trekke fram?

- Pågående arbeider dreier seg om utvikling av fossil havbunnskorpe (ophiolitter) gjennom Jordens historie. Noen av mine siste, og viktigste publikasjoner er:

DILEK, Y. & FURNES, H. 2011. Ophiolite Genesis and Global Tectonics: Geochemical and Tectonic Fingerprinting of Ancient Oceanic Lithosphere. Geological Society of America Bulletin, 123 (no. 3/4), 387-411. Invited Review Article.

Furnes, H., ROBINS, B., & DE WIT, M. 2012. Geochemistry and petrology of lavas of the upper Onverwacht Suite, Barberton Mountain Land, South Africa. South African Journal of Geology, 115 (2), 171-210.

Furnes, h., de Wit, m. & Robins, b. 2013. A review of new interpretations of the tectonostratigraphy, geochemistry and evolution of the Onverwacht Suite, Barberton Greenstone Belt, South Africa. Invited Focus paper Gondwana Research, 23, 403-428.

FURNES, H., DILEK, Y., DE WIT, M. 2014. Precambrian greenstone sequences represent different ophiolite types. Invited Focus paper, Gondwana Research (in press).

FURNES, H., DE WIT, M. & DILEK, Y. 2014. Precambrian greenstone belts host different ophiolite types. In: Dilek, Y. and Furnes, H (eds.), Evolution of Archean Crust and Early Life. Modern Approaches in Solid Earth Sciences 7, Springer Science, p. 1-22.

FURNES, H., DE WIT, M.,  DILEK, Y. 2014.  Four billion years of ophiolites reveal secular trends in oceanic crust formation. Invited Focus paper for Geoscience Frontiers (in press).

DILEK, Y. & FURNES, H. 2014. Origins of ophiolites. Elements, April issue (in press).

Hovedfokus har vært grunnforskning

Spørsmålet om nytte og anvendelsemuligher av forsknings-resultater blir ofte trukket fram Hva er nytten av kunnskapen her, og for hvem eventuelt?

- Min geoforskning har alltid vært grunnforskning (som nevnt overfor), så denne type spørsmål har jeg aldri stilt.

Hva er det du ønsker å formidle til allmennheten/folk flest med forskningen din - få de til å forstå og skape interesse for?

Bergarter - et arkiv for jordens historie

- Jeg har primært formidlet geologisk kunnskap gjennom forelesninger og hovedfags/Dr.grad-studier til studenter. Det som er så interressant med studiet av bergarter er at de representerer et arkiv for Jordens historie.

Du har nå startet tilværelse som pensjonist og professor emeritus. Er det forskningsprosjekter du gjerne skulle gjennomført - problemstillinger innenfor ditt fagfelt du ønsker det blir jobbet (videre) med i fremtiden?

- Jeg arbeider med og gjennomfører de problemstillinger jeg stiller til enhver tid, også nå som pensjonist.

Og så har jeg musikken...

Har du noen konkrete planer for pensjonist-tilværelsen? 

- Mitt daglige virke er fremdeles geologi (litt mindre enn tidligere), endel andre praktiske oppgaver, samt musikk.

Harald er nemlig en dyktig musiker også.

Vi ønsker Harald lykke til som pensjonist og professor emeritus!