Hjem
Institutt for geovitenskap
News

Instituttsamling som demonstrerte geologiens tverrfaglige egenskaper.

Kulturhistorie og arkeologi kan være tett koblet til geologi. Årets GEO-samling på Bømlo og Stord ga mange gode og interessante eksempler på dette.

Professor John-Inge Svendsen foreleser om Bømlos geologiske utvikling.
Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap er heldige og har to svært dyktige og entusiastiske forskningsformidlere i museumslektor Øystein J. Jansen og professor John-Inge Svendsen.

Disse stod for opplegg og mye av programmet på den årlige GEO-samling, som i år fant sted på Bømlo og Stord, 31.mars - 1.april 2014.

De to forskerne var både interessert i å vise områdets rike arkeologi og kulturhistorie, og hvordan geologien og historie som fag gjensidig beriker hverandre, og kan skape grunnlag for ny forskning og tverrfaglig innsikt.

Jansen har i en årrekke bl.a. studert opprinnelsen til stein som byggemateriale i mange kirkebygg i Bergen og Hordaland. Derfor var klebersteinbruddet i Lykling på Bømlo, der byggesteiner til flere av Bergens store kirkebygg ble hentet med båt i middelalderen, en naturlig destinasjon. En fasinerende historie både geologisk og kulturhistorisk.

Det var også besøket om omvisningen ved gullgruvene på Lykling ved lokal guide, Brynjar Stautland.

Svendsen har forsket i mange år på Bømlos unike geologiske historie, og også blitt fasinert av den tidlige forskningsmessige interessen for øyen, der flere markante vitenskapsfolk allerede på slutten av attenhundretallet startet undersøkelser av arkeologi og historie. Lokale bønder bidro vesentlig til dette arbeidet. Med dette som bakteppe, og i tillegg lengre blikk tilbake i menneskets historie, der området var kjent for produksjon av pilspisser og andre steinredskaper, fremmet han følgende friske påstand: "Norges første geolog var en Bømling!".

Etter ekskursjon i det fri Dag 1, var det HMS og forskning som var fokus Dag 2, ved Stord hotell. Foredragene viser både bredden og variasjonen i instituttets aktivitet og forskningstema.

Instituttleder Gunn Mangerud var svært fornøyd med årets arrangement, og ser på tiltaket som en viktig del av instituttets arbeid for å styrke både arbeidsmiljø og faglig identitet og utvikling.