Hjem
Institutt for geovitenskap
Ice2Ice

Grønland kan bli ti grader varmere

Sjøisen i Arktis og isen på Grønland smelter i stor hastighet. Smeltingen de siste ti årene overgår det klimamodellene har beregnet.

Ice2Ice

RAPID ARCTIC SEA ICE MELTING: Temperatures in Greenland may increase by 10 degrees according to recent climate simulation models. The new climate project Ice2Ice brings together 40 researchers from Bergen and Copenhagen to work towards understanding this climate challenge.
Produsent:
Frode Ims

Hovedinnhold

Det kan være vi ser starten på en brå forandring.EU-prosjektet, Ice2Ice, initiert og drevet fram av fortidsklimaforskerne Kerim Nisancioglu, Trond Dokken og Eystein Jansen, i samarbeid med kollegaer i København, skal undersøke sammenhengene mellom smelting av isen på Grønland, sjøisen i Arktis og hvordan dette eventuelt kan påvirke klima globalt og regionalt.

I intervju på Bjerknes senterets web-sider stiller Trond Dokken, forskningsdirektør i Uni Research Klima og Bjerknessenteret, og altså en av initiativtakerne til "Ice2Ice",
følgende spørsmål, og uten å ha et klart svar på det:

– Dersom vi plutselig går til en tilstand med 10 grader varmere temperaturer på Grønland, hvordan vil Grønlandsisen oppføre seg da?

Rektorer, direktører og instituttledere er tilstede i København under den offisielle åpningen av dette viktige EU-finansierte klimaforskningsprosjektet i dag, mandag 15. september.


Les hele intervjuet med Dokken her.

Se også intervju med Kerim Nisancioglu i Geoforskning.no.