Hjem
Institutt for geovitenskap
Vellykket opphold i Warszawa

Vellykket opphold ved Det Polske Vitenskapsakademi (PAN), Warszawa

Professor Stein Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, besøkte Det Polske Vitenskapsakademiet (PAN), i Warszawa

Bilde av Stein Erik Lauritzen foran et instrument
"Happy days with Bruker D8 in Warszaw - Stein Erik Lauritzen"
Foto/ill.:
Institutt for geovitenskap-UiB

Hovedinnhold

Dr. hab. Helena Hercman (PAN) og Stein Erik Lauritzen har i en årrekke hatt samarbeid med bl.a. Uran-serie datering av grotteavsetninger, helt siden Helena gjorde deler av sitt doktor-arbeide her på begynnelsen av 1990- tallet. Helena Hercman hadde gjesteopphold ved GEO våren 2014, da vi sammen etablerte 210Pb- datering ved U-serie laboratoriet. Ved GEO gjøres nå rutinemessig datering av unge (dvs. < 200 år) sedimentkjerner i tillegg til «dyp tid» datering av sekundærmineraler med 230Th/234U metodikk. Sverre Aksnes er nå opplært i 210Pb preparering, han har også vært i Warszawa og perfeksjonert seg videre.  I forbindelse med dette samarbeidet hadde også Stein-Erik en gjenvisitt i Warszawa i juni hvor hovedhensikten var å perfeksjonere seg i XRD analyse av forvitringsleire. Foreløpig er dette både kostbart og komplisert å få utført i Bergen. I Warszawa fikk Stein Erik igjennom en 10-dagers periode full tilgang på et Bruker D8 diffraktometer, med kyndig veiledning av Dr. Łukasz Kruszewski. I løpet av denne perioden fikk han gjort mer enn 120 opptak av ca. 20 ulike leirprøver, og Stein Erik lærte en mengde tekniske finesser ved preparering og bruk av instrumentet som vil komme godt med når faggruppen snart får sitt eget XRD instrument.