Hjem
Institutt for geovitenskap
News

Nasjonal Formidlingskonkurranse

Geoforskning.no har i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten tatt initiativet til å arrangere en nasjonal formidlingskonkurranse innen geomiljøet.

Nasjonalt naturbilde
Foto/ill.:
Per Terje Osmundsen

Hovedinnhold

Geoforskning.no har i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten tatt initiativet til å arrangere en nasjonal formidlingskonkurranse innen geomiljøet.


Målet for konkurransen er ganske enkelt å oppmuntre landets geofaglige forskningsmiljøer til å formidle forskningsresultater til omverdenen. Et forskningsprosjekt er som kjent ikke avsluttet før det formidlet.


Hvem kan delta?
Alle enkeltpersoner eller grupper som har tilknytning til et norsk geofaglig forskningsmiljø kan bidra. Vi oppfordrer spesielt studenter på master- eller PhD-nivå til å dele sine resultater.


Om bidragene

 1. Bidragene skal omtale eget vitenskapelig arbeid knyttet til geofag.
 2. Artikkelen skal skrives på en engasjerende, populærvitenskapelig måte og må ha minst én illustrasjon.
 3. Artikkelen skal ikke overskride 700 ord. Språket er norsk.
 4. Bidragene skal sendes til ronny@geo.as innen 30. april 2015.
 5. Bidragene publiseres fortløpende på Geoforskning.no, og vinnerbidraget vil bli publisert i Aftenposten Viten.


Hvorfor skal vi formidle?

 • Forskning koster og det skal stilles spørsmål ved hva samfunnet får igjen for midlene. Å fortelle om forskningen og å publisere forskningsresultatene gir derfor legitimitet til forskningen. Det kan igjen bidra til videre finansiering.
 • Formidling er også med på å synliggjøre og skape blest rundt forskningsmiljøet. Dette er viktig for rekrutteringen til miljøet, både erfarne talenter så vel som unge, lovende kandidater.
 • Åpenhet rundt forskning og forskningsresultater bidrar til dialog og debatt. Dette er sunt for samfunnet, og det er sunt for forskningsmiljøene som får viktige tilbakemeldinger, noe som på sikt kan lede til bedre forskning.

 

Juryen
Juryen som skal kåre vinnerbidraget består av:

 • Brit Lisa Skjelkvåle, UiO
 • Gunn Mangerud, UiB
 • Hans Borge, UiS
 • Matthias Forwick, UiT
 • Egil Tjåland, NTNU
 • Morten Smelror, NGU
 • Anders Solheim, NGI
 • Arne Bjørlykke, NHM
 • Mina Hauge Nærland, Aftenposten Viten
 • Halfdan Carstens, GeoPublishing AS
 • Ronny Setså, Geoforskning.no

For kåringen av vinnerbidraget, som skjer innen 31. mai 2015, vil faglig innhold og klarhet i populærvitenskapelig fremstilling vektlegges.


Ønsker du å vite mer?
Besøk www.geoforskning.no eller send e-post til ronny@geo.as.


«ET FORSKNINGSPROSJEKT ER IKKE AVSLUTTET FØR DET ER FORMIDLET»