Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Vellykket GEO-Partner seminar 2015.

Hvert år samler GEO samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater til seminar med forskning i fokus.

Poster
Tett rundt posterveggene på årets GEO-Partner seminar.
Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

Årets seminar var bredt anlagt, men hovedtema var geofarer og arktisk geoforskning.

Keynote foredraget hadde direktøren i NGU, Morten Smelror. Med tittelen: "How are NGU ensuring that geoscience knowledge ia utilized in the best way for the nation: Plans and visions for the future", ga han en bred og grundig beskrivelse av hvordan NGU høster og tar ibruk geovitenskaplig forskning og resultater til beste for samfunnet.

Faste poster på programmet i år, som tidligere år, var våre unge forskeres presentasjon av sin forskning, og en bolk med presentasjon av nye prosjekter ved instituttet.

Programmet viser både bredden og tyngden i instituttets forskning, og presentasjonene ble godt mottatt av en aktiv og interessert forsamling samarbeidspartnere.

Instituttleder Gunn Mangerud var godt fornøyd med årets arrangement, mener dette forumet er viktig for instituttet og vil prøve å utvikle konseptet videre, til felles beste både for akademia og samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater.