Hjem
Institutt for geovitenskap
Isfri

Ny kunnskap om is-strømmen i Norskerenna

Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.

Hovedinnhold

Forfatterne, John Inge Svendsen og Jan Mangerud, ved Institutt for geovitenskap har dateringsresultater som peker mot at øyene Utsira og Karmøy, utenfor kysten av Haugesund, kan ha vært isfrie allerede for 20 000 år siden. Samtidig skulle det gå fire tusen år før fastlandslokaliteter som Tananger (nær Stavanger) og Våg (innenfor Haugesund) ble isfrie.

Les mer om forfatternes spennende funn i artikkel i geoforskning her.