Hjem
Institutt for geovitenskap
Flom

Om Matteus og flomsikring.

To unge GEO-forskere trekker paralleller mellom manglende flomsikring og profetens advarsler mot å bygge sitt hus på sand. I hvert fall nær en elvebredd...

Flom i Flåm
Det bygges for nær elven.
Foto/ill.:
Christian Haug Eide

Hovedinnhold

Christian Haug Eide og Tore Grane Clausen, forskere ved Institutt for geovitenskap, har studert geologien rundt de omfattende flomskadene i Flåm i fjor høst, og reiser spørsmålet om dagens areal- og byggeplaner i kommunene er kunnskapsbasert nok og om den fanger en ny klimasituasjon.

NVE produserer flomsonekart for flere områder i Norge. I INNSIKT-artikkelen "Ei varsla ulykke" i Bergens Tidende, 20.april, peker de på at hovedproblemet ved flommen ikke var oversvømmelse, men erosjon. Og at NVEs kart ikke fanger opp denne virkeligheten godt nok. Problemet er at kartene ikke forteller hvor stor faren for at elver skal grave og ta med seg hus langs elvebredden er.

Les mer om forskernes funn presentert i BT her.