Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Professorutnevnelse for Nicola McLoughlin.

Tidligere BFS-kandidat og forsker ved GEOBIO er i kallingssak i universitetsstyret tilsatt som professor.

Hovedinnhold

McLoughlin har gått "BFS-veien" til professortittel, gjennom et 4-årig forskningsleder-løp finansiert av Bergen Forskningsstiftelse, professorkvalifisering og nå fast tilsetting som professor ved UiB.

Vi gratulerer!

Les mer om Nicola McLoughlings forskningsprofil her.